DEEPSOUTH

รองแม่ทัพภาค 4 ย้ำมาตรการความปลอดภัยต้องรัดกุม นำข้อผิดพลาดเป็นบทเรียน

รองแม่ทัพภาค 4 มอบสิ่งของให้กำลังเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันชายแดนที่ 2 ย้ำมาตรการความปลอดภัยต้องรัดกุม นำข้อผิดพลาดเปลี่ยนเป็นบทเรียน

วันนี้ (18 พ.ย. 66) เมื่อเวลา 11.00 น. พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบหมายให้ พ.อ.มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการป้องกันชายแดนที่ 2 กองบังคับการควบคุมสุริโยทัย ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่

พล.ต.ไพศาล เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความปลอดภัย ทั้งด้านมาตรการที่ปฏิบัติ ต้องครอบคลุมการศึกษาและวางแผนในการลงพื้นที่ ตรวจสอบให้คุ้นเคยกับเส้นทาง และบูรณาการกำลังกับทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่บนความไม่ประมาท

นอกจากนี้ พล.ต.ไพศาล ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุม หลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางซ้ำ ซึ่งที่ผ่านมามักจะตกเป็นเป้าของคนร้าย จนเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต้องจัดเตรียมกำลังพลให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้นำข้อผิดพลาดที่ผ่านมา ใช้เป็นบทเรียนในการปรับปรุงช่องโหว่ เพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจต่อการทำหน้าที่ของกำลังพลทุกหน่วย

Related Posts

Send this to a friend