DEEPSOUTH

เลขาธิการ ศอ.บต.เผย นายกรัฐมนตรี สั่งเยียวยาครอบครัว “อับดุลเลาะ” อย่างถึงที่สุด

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยถึงกรณีการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของ อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ซึ่งเสียชีวิตขณะถูกควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยต่อครอบครัวของ นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอซึ่งเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวที่ศูนย์ซักถามภายในค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี

โดยในเบื้องต้นการช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 คือ ในการควบคุมตัวตามกฏอัยการศึก ถ้าผู้ถูกควบคุมตัวไม่เป็นผู้บริสุทธิ์ ก็จะได้รับการเยียวยา 30,000 บาทในช่วงแรก

ส่วนที่ 2 หลังจากที่คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งจัดตั้งโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ แล้ว และมีผลการรายงานตามที่ได้รับทราบแล้ว ก็ส่งต่อให้ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือเยียวยา ตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีขึ้นตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติร่วมกันว่าเห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยา เนื่องจากเข้าองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

1.อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ได้ถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใด ๆ ก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์

2.การเชิญตัวสืบเนื่องจากเงื่อนไขของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.แม้ผลการเสียชีวิตของ อับดุลเลาะ อีซอมูซอ แพทย์ได้ทำการแถลงแล้วว่าเกิดจากอาการสมองบวมและติดเชื้อ แต่จุดเริ่มต้น ก็มาจากการเชิญตัว ก็เข้าข่ายองค์ประกอบ ทางคณะกรรมการจึงได้เสนอถึงเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พิจารณา และเห็นชอบให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท

นอกจากนี้ทาง ศอ.บต.จะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดภาคใต้ เพื่อขอพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของอับดุลเลาะ อีซอมูซอ และเชื่อว่าจะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสม

Related Posts

Send this to a friend