DEEPSOUTH

นราธิวาส สั่งล็อกดาวน์ 32 หมู่บ้านใน 8 อำเภอ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบก้าวกระโดด

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่าล่าสุดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ จนนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ต้องประกาศปิด 32 หมู่บ้าน ใน 8 อำเภอ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบก้าวกระโดด และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

โดยหมู่บ้านต่างๆ ใน 8 อำเภอ ที่ปิดตายไม่อนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เข้าหรือออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาด ประกอบด้วย

  1. อำเภอตากใบ ที่ยังคงปิดตายมาเป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้ว คือ ม.5 บ้านโคกกะเปาะ และ ม.6 บ้านสันติสุข ต.เกาะสะท้อน ซึ่งยังคงปิดตายไปจนถึงวันที่ 28 มิ.ย. 64
  2. อำเภอจะแนะ ถูกปิดตาย ม.6 บ้านกาเต๊าะ ต.ดุซงญอ ถูกปิดตายไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64
  3. อำเภอสุคิริน ถูกปิดตาย ม.2 บ้านบาลูกายาอิง และ ม.3 บ้านไอร์ดีแย ต.ร่มไทร ถูกปิดตายไปจนถึงวันที่ 4 ก.ค. 64
  4. อำเภอยี่งอ ถูกปิดตาย ม.3 บ้านลูโบะตาแซ ต.ยี่งอ ถูกปิดตายไปจนถึงวันที่ 2 ก.ค. 64 จากคลัสเตอร์มัรกัสยี่งอ
  5. อำเภอเจาะไอร้อง ถูกปิดตาย ม.1 บ้านเจาะเกาะ ม.3 บ้านโต๊ะเล็ง ม.4 บ้านกูเว ม.7 บ้านบูเกะตาโมง และ ม.9 บ้านบือราแง ต.บูกิต ถูกปิดตายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
  6. อำเภอสุไหงโก-ลก ถูกสั่งปิดตายมัรกัสสุไหงโก-ลก ม.6 ต.ปาเสมัส จนถึงวันที่ 7 ก.ค. 64
  7. อำเภอแว้ง ถูกปิดตาย ม.4 บ้านจาแบดูวอ ต.เอราวัณ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และ
  8. อำเภอสุไหงปาดี ถูกปิดตายชุมชนกาบุ๊ ม.4 ต.สากอ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ล่าสุดจากการติดตามความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนกาบุ๊ ม.4 ต.สากอ ซึ่งมีจำนวน 97 ครัวเรือน 416 คน ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจากคลัสเตอร์บ้านจาแบดูวอ ม.4 ต.เอราวัณ มีจำนวน 11 คน และมีความเสี่ยงสูง 32 คน นั้น นายสัญชัย เหสามี กำนันตำบลสากอ และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสากอ ได้ร่วมกันสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารกล่อง แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังจากที่ได้สั่งปิดหมู่บ้านเมื่อวานนี้

จังหวัดนราธิวาส ได้ใช้โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ขึ้น เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์มัรกัส ยี่งอ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 400 คน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยยืนยัน จากคลัสเตอร์ดังกล่าวแล้ว 180 คน

Related Posts

Send this to a friend