DEEPSOUTH

นอภ.ตากใบปิด ต.เกาะสะท้อน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่ รพ.ตากใบ มีบุคลากรเสี่ยงติดเชื้อ 39 ราย

ภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ จึงได้เรียกประชุมคณะทำงาน EOC Covid-19 อำเภอตากใบ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมาตรการต่างๆ มีดังนี้

ประกาศปิดตำบลเกาะสะท้อน ซึ่งมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านทันทีและให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างตำบลเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 9-22 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 14 วัน อย่างไรก็ตามจะอนุญาตให้แต่ละครัวเรือน ส่งตัวแทนออกมาจับจ่ายซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นครอบครัวละ 1 คนโดยจำกัดพื้นที่ในการเดินทาง จัดตั้งสถานกักกัน Local Quarantine เฉพาะกิจ เพื่อกักกันกลุ่มเสี่ยงสูงระหว่างรอผล Swab

พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในตำบลเกาะสะท้อนให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เมื่ออยู่กับครอบครัวและเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ เเละงดการรวมตัวในทุกกิจกรรม เช่น การนัดพบปะสังสรรค์ หรือการล้อมวงดื่มน้ำชาตามร้านต่างๆ

ส่วนการติดตามสอบสวนโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่ไปติดตามกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อนำบุคคลกลุ่มดังกล่าวเข้ามา Swab หาเชื้อโดยเร็วที่สุด

ขณะที่ทางด้านโรงพยาบาลตากใบ ได้ออกประกาศเรื่อง กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาล โดยระบุว่า ด้วยโรงพยาบาลตากใบ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย มีประวัติมารับบริการในวันที่ 30 เมษายน 2564 และได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน และพบว่าในระหว่างการรักษาผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการระมัดระวังในการบริการรักษาพยาบาล ทำให้มีบุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อและต้องกักตัวทั้งสิ้น 39 ราย

ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้รับบริการทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลตากใบจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจ ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น งดการให้บริการผู้ป่วยทั่วไปทุกกรณี งดการตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์เป็นการชั่วคราว กรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านในวันที่แพทย์ออกตรวจตามปกติ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend