ART & CULTURE

จุฬาราชมนตรี ประกาศ วันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ตรงกับวันที่ 6 ธ.ค.นี้

จุฬาราชมนตรี ประกาศ วันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันที่ 6 ธ.ค.นี้ 

วันนี้ (5 ธ.ค. 64) สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศเรื่อง “กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1443” โดยระบุว่า ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่ามีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Related Posts

Send this to a friend