ART & CULTURE

งานลากเรือพระที่ยะลาคึกคัก มีเรือพระจากในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

วันนี้ (3 ตค.63) บรรยากาศหลังวันออกพรรษา ที่ จ.ยะลา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสมโภชเรือ เป็นกิจกรรมประจำปี โดยในปีนี้ เทศบาลนครยะลาจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3 6 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา รวมเรือพระจาก 4 จังหวัดภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลาบางส่วน) กว่า 50 ลำ

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า ประเพณีชักพระถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนกระทำกันหลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยการพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางเหนือรถ เรือหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามลำน้ำหรือตามถนนหนทาง และเป็นประเพณี ที่สำคัญที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงาน และร่วมทำบุญในทุกค่ำคืนเป็น จำนวนมาก

เทศบาลนครยะลาจึงได้กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชุมนุมเรือพระจากวัดในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ประชาชน พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นร่วมกันแสดงออกถึงคุณธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ คือ ชุมนุมเรือพระ ประกวดเรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ การประกวดขบวนแห่เรือพระ การแข่งขันตีโพน การแข่งขันแทงต้น ซัดต้ม การแข่งขันขูดมะพร้าว นิทรรศการอาหารและขนมพื้นบ้าน การแสดงของนักเรียน การแสดงมหรสพ และการแสดงธรรมเทศนาทุกคืน เทศบาลนครยะลาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีวันชักพระ ประจำปี 2563

โดยในวันนี้ จะมีการชุมนุมเรือพระ จากพื้นที่ จ.ยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง นำเรือพระที่ได้รับการตกแต่งด้วยความงามสวย มาร่วมชุมนุมประชันความสวยงาม และร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครยะลาจัดขึ้น โดยจะมีการแห่ขบวนเรือพระ ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลยะลา ก่อนจะนำเรือพระมาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นอกจากนี้ ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรม ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดยะลาเอง ยังคงมาตรการดังกล่าวไว้ ไม่ให้ประชาชนการ์ดตก แม้ว่าจังหวัดยะลาจะไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลากว่า 145 วันแล้วก็ตาม

Related Posts

Send this to a friend