COVID-19

‘ไทยสร้างไทย’ แนะรัฐบาล ใช้ ‘ไทยชนะ’ ติดตามนักท่องเที่ยวจีน

‘ไทยสร้างไทย’ แนะรัฐบาล ใช้ ‘ไทยชนะ’ ติดตามนักท่องเที่ยวจีน ลดความเสี่ยงคนไทยจากโควิด-19

วันนี้ (30 ธ.ค. 65) ดร.สุวดี พันธุ์พานิช เหรัญญิกพรรคไทยสร้างไทย ให้ความเห็นกรณีการรับมือนักท่องเที่ยวจีน ที่มีแนวโน้มจะมาพร้อมเชื้อโควิดที่กำลังระบาดหนักในจีน ว่า แม้ไทยยังต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มคนจีนเป็นฐานลูกค้ารายใหญ่ แต่การระบาดหนักของโควิดในจีน พร้อมกับการเปิดประเทศ ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับหลายประเทศ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลมากพอว่า สายพันธุ์ที่ระบาดในจีนขณะนี้เป็นสายพันธุ์ใด ระดับความรุนแรงเทียบเท่าสายพันธุ์ปัจจุบันที่ระบาดในไทยหรือไม่ รวมถึงวัคซีน mRNA ที่ฉีดในไทยสามารถลดการเสียชีวิตได้หรือไม่ เนื่องจากประชาชนเกือบทั้งหมดของจีนไม่ได้รับวัคซีน mRNA

“รัฐบาลใช้ภาษีประชาชนสร้างแอปพลิเคชั่นมากมาย เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หมอพร้อม ฯลฯ ในช่วงเวลาการระบาด จึงขอเสนอให้ปรับใช้ “ไทยชนะ” เพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนได้ลงทะเบียนการท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมส่งผลตรวจ ATK วันที่ 1-3-5 โดยให้ระบุขั้นตอนการกักตัวเอง และช่องทางการติดต่อพบแพทย์รับยาออนไลน์กรณีที่มีความต้องการ (เสียค่าใช้จ่ายเอง) รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังที่พัก-โรงแรม ถึงความจำเป็นในการติดตามผลตรวจ และความช่วยเหลือกรณีกักตัวในที่พัก 5 วัน เชื่อว่านักท่องเที่ยวเข้าใจได้ ซึ่งที่ผ่านมา หลายประเทศใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับติดตามนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเสี่ยง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและลดความสูญเสียที่อาจจะเปิดขึ้นกับคนไทย” ดร.สุวดี กล่าว

Related Posts

Send this to a friend