HEALTH

อนุทิน เผย ขอนแก่นพร้อมดูแลด้านสุขภาพ-สาธารณสุข ช่วงปีใหม่

อนุทิน ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่ จ.ขอนแก่น เผย มีความพร้อมในการดูแลประชาชนดี มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในทุกอำเภอ ทำงานร่วมกับศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน 246 หน่วย ดูแลประชาชน

วันนี้ (30 ธันวาคม 2565) ที่ จังหวัดขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมจุดบริการและศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุและให้บริการประชาชน และติดตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น โดยนายอนุทินกล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนส่วนใหญ่มักเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจุดหมายปลายทางที่มีผู้เดินทางมากที่สุด ประกอบกับปีนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางเพื่อป้องกันควบคุมโรค จึงคาดว่าจะมีผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลประชาชน ตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 ทั้งห้องผ่าตัด สำรองเตียง เลือด ยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำจังหวัด

นายอนุทินกล่าวต่อว่า จังหวัดขอนแก่นมีการเตรียมพร้อมรับมือเป็นอย่างดี ทั้งการประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตามพ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สายด่วน “1669” โทรฟรี “ห้ามโทรเล่น”, สิทธิ UCEP ให้ประชาชนได้รับทราบ ในส่วนของโรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับรวม 246 หน่วย เน้นเข้าถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาลและผู้ปฏิบัติงาน ในรูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงมีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และให้ศูนย์สื่อสารและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 เตรียมแผนรองรับกรณีอุบัติเหตุกลุ่มชน พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง, ให้ทุกอำเภอรวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน บันทึกในระบบรายงานตามที่กำหนด และร่วมมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ทุกรายตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจร้องขอหรือส่งตัวมา

นอกจากนี้ ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในทุกอำเภอ และประสานความร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 –5 มกราคม 2566 รวมถึงทำงานร่วมกับ อสม. ในการคัดกรองคนเมาไม่ให้ออกมาขับขี่บนท้องถนน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกเขตสุขภาพอยู่อำนวยการประจำพื้นที่ และให้ผู้บริหาร ทั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

Related Posts

Send this to a friend