PUBLIC HEALTH

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดวัคซีนให้เด็ก 10-18 ปี วันแรก

วันนี้ (20 ก.ย.64) นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ “VACC 2 School” ให้กับเยาวชนอายุ 10-18 ปี โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วม 89 แห่ง จำนวนนักเรียน 57,840 ราย ตั้งเป้าฉีดให้ได้ 2,000-5,000 คนต่อวัน

สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์มที่นำเข้าโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 มีทั้งสิ้น 15 ล้านโดส โดยขณะนี้วัคซีนซิโนฟาร์มยังอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติใช้ในเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จากเดิมที่กำหนดไว้ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งหลังจากที่ อย.อนุมัติแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะขยายโครงการฉีดให้กับสถานศึกษาในต่างจังหวัด และคาดว่าปลายปีนี้จะเตรียมเปิดให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนด้วย

เรื่อง: ณัฐพร สร้อยจำปา
ภาพ: พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์

Related Posts

Send this to a friend