COVID-19

‘หมอโอภาส’ แจง วัคซีนโมเดอร์นาที่รัฐจัดหา คนละล็อต กับของที่เอกชนซื้อ

วันนี้ (26 พ.ย. 64) นายแพทย์โอภาส การกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อเท็จจริง เรื่องการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยี่ห้อโมเดอร์นา โดยภาครัฐว่ามีความเข้าใจว่าภาครัฐไปขโมยของเอกชนมาฉีดให้ประชาชนก่อน ขอย้ำตรงนี้ว่า วัคซีนที่รัฐให้บริการ เป็นวัคซีนล็อตที่ได้รับการบริจาคมาจากสหรัฐฯอเมริกาเราไม่เคยไปจัดซื้อยี่ห้อนี้ จะมีก็แต่ที่เขาให้มาอย่างที่กล่าวไว้ ซึ่งในฐานะความเป็นกระทรวงสาธารณสุข ก็ต้อง นำไปให้บริการประชาชน ตามแผนที่วางไว้ 

ก่อนหน้า ก็มีการหารือกับคณะกรรมการแล้วว่า วัคซีน mRNA ภาครัฐ จะซื้อของไฟเซอร์ ส่วนเอกชน จะซื้อของโมเดอร์นา แต่ขอย้ำว่ารัฐไม่ไปแย่งของเอกชนแน่นอน สำหรับผู้ที่จองวัคซีน กับเอกชนแล้ว แต่ยังไม่ได้ฉีด ภาครัฐก็พร้อมให้บริการ และเป็นวัคซีน mRNA เหมือนกันด้วย ตามหลักทางวิชาการแล้ว ยิ่งได้รับวัคซีนเร็ว ย่อมเป็นเรื่องที่ดี แต่ทั้งนี้ เราทำหน้าที่เชิญชวน แต่จะไม่ไปบีบบังคับ ขอย้ำว่าวัคซีนที่รัฐให้บริการ สามารถป้องกันการป่วยหนัก จนถึงเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Posts

Send this to a friend