COVID-19

สภากาชาดไทยร่วมกับ กระทรวง พม. และกทม.เปิดจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ดินแดง

วันนี้ (24 ก.ย. 64) นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ลงพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ รวมทั้งอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลและประชาชนทั่วไปที่ได้มาร่วมกันเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งสภากาชาดจีนได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งในครั้งนี้สภากาชาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครได้มาเปิดจุดบริการฉีดวัคซีน ณ บริเวณสนามกีฬาชุมชนห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

มีทั้งประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลำเนาทะเบียนในต่างจังหวัดแต่มาพักและทำงานอยู่ในกรุงเทพที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงจำนวนหนึ่งซึ่งในช่วงเช้าสภากาชาดไทยจัดหน่วยไปฉีดวัคซีนให้ถึงบริเวณที่พักด้วย

ขณะเดียวกันนายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย กล่าวว่าในช่วยสัปดาห์ต่อไปจะมีหน่วยบริการการฉีดวัคซีนของสภากาชาดไทยไปเปิดการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนงานไทยและต่างด้าวในแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพที่ยังค้างไม่รับวัคซีนและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวจังหวัดราชบุรีในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564 นี้ด้วย

โดยจะได้มีการทดลองนำกล้องชนิดถ่ายภาพม่านตาเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลมาใช้ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมีบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลักด้วย เพื่อนำผลการทดลองไปใช้ในการปฎิบัติงานสำหรับโครงการฉีดวัคซีนโมเดอน่า ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไปด้วย

Related Posts

Send this to a friend