BUSINESS

เรียกคืน “มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส”ล็อตที่มีปัญหา

“ครีมเมอรี่พลัส” น้อมรับผิดกรณี อย. ตรวจพบเมทานอลในผลิตภัณฑ์  เจลแอลกอฮอล์ “มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส” พร้อมเรียกคืนสินค้าล็อตที่มีปัญหาทั้งหมด ฝากเป็นอุทาหรณ์โรงงานผลิตรีเช็คคุณภาพวัตถุดิบก่อนผลิตสินค้าออกสู่ตลาด 

นายเศรษฐลัทธ์ หลิ่มโตประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางและสกินแคร์ ภายใต้มาตรฐาน GMP และ ISO9001:2015 เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจพบเมทานอล (Methanol) ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส เลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง 17-1-6300005783 ครั้งที่ผลิต (LOT) 63065-16 วันที่ผลิต 21/02/2020 วันหมดอายุ 21/02/2022 ซึ่งผลิตโดย บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด มีส่วนผสมของเมทานอล 70.90% (w/w) บริษัทฯ ขอน้อมยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ ในการตรวจสอบวัตถุดิบแอลกอฮอล์เพื่อนำมาใช้ผลิตแอลกอฮอล์เจลให้กับแบรนด์ “มีมีคอส” และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ “มีมีคอส” ซึ่งในความเป็นจริงสินค้าของ “มีมีคอส” มีหลายผลิตภัณฑ์ แต่สินค้าที่สั่งผลิตจากบริษัทฯ มีเพียงแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือสติกเกอร์สีแดงที่มีผู้ผลิตเป็นครีมเมอรี่พลัสเท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ “มีมีคอส” สั่งผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ จึงขอให้ผู้บริโภคเข้าใจและเห็นใจ “มีมีคอส” ด้วยว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ยังสามารถใช้ได้ตามปกติ

นายเศรษฐลัทธ์ หลิ่มโตประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด

นายเศรษฐลัทธ์ กล่าวว่า สาเหตุของความผิดพลาดเกิดจากการที่บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการผลิตจากผู้จำหน่ายหรือซัพพลายเออร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้มีการตรวจสอบคุณภาพจากลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น การละลาย พร้อมเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) และใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of Analysis : COA) จากผู้จำหน่ายแล้วพบว่าเป็นเอทานอล (Ethanol) 95% โดยไม่พบความผิดปกติใดๆ บริษัทฯ จึงนำไปผลิตแอลกอฮอล์เจลภายใต้แบรนด์ “มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส” หลังจากนั้นทาง อย. แจ้งขอสุ่มตรวจ บริษัทฯ จึงส่งตัวอย่างไปให้ อย. ตรวจสอบตามขั้นตอน แต่กลับพบว่าเป็นเมทานอล ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ผลิตเครื่องสำอางได้ และได้ยกเลิกใบอนุญาตจดแจ้งเครื่องสำอางดังกล่าวทันที พร้อมกันนี้บริษัทฯ จึงได้รีบดำเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ “มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส” จากท้องตลาด ทั้ง 2 ขนาด คือ 65 มล. จำนวนประมาณ 92,300 ขวด และ 450 มล. จำนวนประมาณ 30,000 ขวด ทันที

“บริษัทฯ ขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว และขอโทษทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งฝากกรณีดังกล่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ผลิตต้องตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างเข้มงวดก่อนนำไปผลิตสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนในเรื่องของ MSDS COA และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายกับซัพพลายเออร์รายดังกล่าว” นายเศรษฐลัทธ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend