BUSINESS

การบริหารงานบุคคลให้องค์กรเดินหน้าต่อในยุค New Normal

การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ไม่ได้เปลี่ยนเพียงวิถีชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่ยังส่งผลด้านเศรษฐกิจต่อทุกวงการ ทุกอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่างต้องเร่งปรับตัว ปรับแผน กลยุทธ์ การทำงาน ไปจนถึงการปรับทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรให้เข้ากับยุค New Normal

แต่การจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และส่วนงานที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือ Human Resource (HR) ที่ไม่ได้มีหน้าที่แค่เลือกสรรพนักงาน ทำเงินเดือน จัด outing แต่ยังทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดย HR เองจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค New Normal และเปลี่ยนเครื่องมือในการทำงานให้เหมาะสมกับยุคนี้อีกด้วย

บัญชา ธรรมารุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แอมพอส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด สตาร์ทอัพ สัญชาติไทยที่มีสาขาทั้งในไทย จีน และไต้หวัน มีอัตราการเติบโตสูงถึงปีละ 2.5 เท่า ผู้ให้บริการโซลูชั่นสำหรับ HR ยุคใหม่ในการบริหารจัดการองค์กร เปิดเผยว่า วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ทำให้องค์กรต้องปรับตัวในหลายด้าน ทั้งด้านการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ การสื่อสาร การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น การพัฒนาทักษะ และความสามารถในการทำงาน สุขภาพของพนักงาน และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ยืดหยุ่น และเหมาะกับยุคสมัยกว่าเดิม

แอมพอส ได้นำจุดแข็งด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาโซลูชั่น ผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดผสานกับพันธมิตรอย่าง แพคริม คอนซัลแทนท์ และได้พัฒนาฟีเจอร์โซลูชั่นรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละองค์กร โดยเน้นที่การใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างการกระตุ้นเตือน และตอกย้ำอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงบุคลากรได้จำนวนมากในเวลาเดียวกัน และเป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่องยั่งยืน โดยได้ยกตัวอย่างลูกค้าของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธูรกิจสุขภาพที่ใช้บริการของแอมพอส และประสบความสำเร็จ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้มากกว่า 50% และลดเวลาได้ถึง 60%

ในยุค New Normal นี้ ทุกธุรกิจ ทุกองค์กรต้องปรับตัวกันอีกมาก และเทคโนโลยี หรือโซลูชั่นที่ออกแบบมาให้เข้ากับความต้องการของแต่ละองค์กร จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นต่อไป

Related Posts

Send this to a friend