BUSINESS

DITP ชูผลิตภัณฑ์ข้าวด้วยภูมิปัญญาไทยในงาน Thaifex-Anuga ASIA 2020

นำเสนอนวัตกรรมที่เกี่ยวกับข้าวผ่านนิทรรศการ “กินข้าวกันไหม?”

DITP ชูข้าวไทยสู่ตลาดโลกผ่านการนำเสนอในรูปแบบภูมิปัญญาไทยผสานนวัตกรรมที่เกี่ยวกับข้าวภายในงาน Thaifex-Anuga ASIA 2020 “The Hybrid Edition” สร้างเรื่องราวความเป็นไทยแบบสากล และความก้าวหน้าสู่การค้ายุคใหม่ (Creative Economy) ควบคู่กับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) บนเวทีการค้าโลก

นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดโซนนิทรรศการ I+D Café ภายใต้แนวคิด “กินข้าวกันไหม?” ภายในงาน Thaifex-Anuga ASIA 2020 ระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า “I+D Café คือคาเฟ่ต้นแบบที่ผนึกรวมการออกแบบ นวัตกรรม และ แนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน เพื่อสื่อถึงแบรนด์สินค้าไทยในกลุ่ม T-STYLE (Thai Style) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความเป็นไทยผ่านเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม หรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงพาณิชย์ พร้อมส่งเสริมสร้างความเข้าใจในการค้ายุคใหม่ (Creative Economy) ควบคู่กับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยผ่าน “ข้าว” ซึ่งสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ไทยที่โดดเด่น คนไทยมักทักทายด้วยคำว่า “กินข้าวกันไหม?” บ่งชี้ถึงวัฒนธรรมการกินที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน อีกทั้งยังการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย และมิตรไมตรีที่คนไทยมีให้ต่อกัน ส่งผลทําให้ผลิตภัณฑ์จากข้าว และการกินข้าวนั้นเปี่ยมด้วย เรื่องราวที่ถ่ายทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน จึงเป็นแนวคิดสำหรับนิทรรศการในครั้งนี้”

“นิทรรศการนี้ได้นำเสนอข้าวผ่านวัฒนธรรมการกินอยู่ อีกทั้งประเทศไทยมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์ และมีการนำนวัตกรรมมาแปรรูปให้เกิดความร่วมสมัยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงทั้งสิ้น 7 โซน ตั้งแต่วัฏจักรของข้าว ความหลากหลายของข้าว การแปรรูปข้าว อุปกรณ์ในการหุงข้าว อาหารและการกินข้าว วัสดุเหลือใช้จากข้าว และผลิตภัณฑ์สปาจากข้าว”

นอกจากนี้ ภายในบริเวณนิทรรศการของ I+D Café ยังมีบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจ ด้านการออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์อาหาร (Design Service Society 2020) กับทีมผู้เชี่ยวชาญนำทีมโดย สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย Arn Creative Studio, COTH Studio, Prompt Partners, Yindee Design, SCG Packaging Design Team, 345 Provider, Solution Creation  และทีมนักออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อิสระระดับประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาเป็นจำนวนมากคาดว่าจะมีการขอรับคำปรึกษากว่า 100 รายตลอดงาน

Related Posts

Send this to a friend