BUSINESS

ซีพีเอฟ ปรับเครดิตเทอมชำระค่าสินค้า 30 วัน อุ้ม เอสเอ็มอี เพิ่มสภาพคล่อง ร่วมฟื้นเศรษฐกิจไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ขานรับนโยบายรัฐบาล ผนึกพลังบริษัทและร้านค้าในกลุ่มช่วยคู่ค้าโดยเฉพาะเอสเอ็มอี 3,000-4,000 ราย ลดระยะเวลาชำระค่าสินค้า หรือ เครดิตเทอม เหลือภายใน 30 วัน ช่วยเสริมสภาพคล่องให้คู่ค้า ลดปัญหาการเลิกจ้างงาน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด-19

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก ในส่วนของซีพีเอฟ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดย่อม หรือ SMEs ทุกราย โดยให้บริษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ CP CP Freshmart และ BKP ปรับระบบการชำระหนี้ให้มีระยะเวลาสั้นลง สามารถจ่ายค่าสินค้าและบริการให้แก่คู่ค้าหรือซัพพลายเออร์โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับสินค้าหรือบริการ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ เสริมสภาพคล่องให้คู่ค้าของซีพีเอฟสามารถนำเงินไปใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

“บริษัทฯ พร้อมดูแลและช่วยเหลือคู่ค้าอย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้เครดิตเทอม 30 วันอยู่แล้วกับคู่ค้าจำนวนหนึ่งและจะเร่งดำเนินให้ครบทุกราย 100% มองว่าจะเป็นอีกแนวทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดำเนินธุรกิจต่อไปได้ มีการจ้างงานต่อเนื่อง ช่วยฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดีขึ้นอีกด้วย” 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร มีคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อยู่ประมาณ 3,000- 4,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นซัพพลายเออร์วัตถุดิบ เครื่องปรุง บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตและส่งมอบอาหารคุณภาพ ปลอดภัยให้ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ดังนั้น การเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการได้มีการบริหารการเงินได้ไม่ติดขัด ไม่เพียงช่วยผู้ประกอบการให้อยู่รอดแล้ว สามารถนำเงินไปลงทุนต่อและชำระค่าปัจจัยต่างๆ ลดปัญหาการเลิกจ้างงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการช่วยพัฒนาขีดความสามารถให้กับคู่ค้าของบริษัทเติบโตไปด้วยกันอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend