BUSINESS

อุตสาหกรรมอาหารตั้งการ์ดสูง หลังหมอยงโพสต์เรื่องอาหารแช่แข็งในจีนกับโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เรื่อง “โควิด-19 กับอาหารแช่แข็ง” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 บนเฟสบุ๊กส่วนตัว “Yong Poovorawan” ตั้งข้อสังเกตว่า การระบาดของโควิด-19 ในปักกิ่ง พบเชื้อที่เขียงปลาแซลมอนนำเข้าจากเดนมาร์ก และล่าสุด ในต้าเหลียนก็พบเชื้อจากกุ้งนำเข้า เป็นข้อเตือนใจการซื้ออาหารแช่แข็ง ว่าต้องให้ความสำคัญกับสุขอนามัยอยู่เสมอ

ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ อย่างเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ยังคงมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุดตั้งแต่ต้นทาง จนถึงมือผู้บริโภค แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้ว โดย CPF ได้ศึกษาและถอดบทเรียนจากโมเดลความสำเร็จของซีพี ในอู่ฮั่น ประเทศจีน ที่สามารถป้องกันโรคระบาด สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน พร้อมทั้งผลิตอาหารให้ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในจุดศูนย์กลางของการระบาด จนเป็นที่มาของการยกระดับมาตรการควบคุมด้านสุขอนามัย และครบวงจร ตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป ไปจนถึงพนักงาน ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า

ฟาร์มของบริษัทฯ และเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (คอนแทรคฟาร์ม) ได้ปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริการวิชาการสุกร CPF ย้ำว่า บริษัทฯ มีมาตรการเฝ้าระวังโรคในสัตว์และมาตรการสุขอนามัยของบุคลากรที่เคร่งครัดทั้งในฟาร์มสัตว์บก และสัตว์น้ำมาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่มีโรคระบาดบริษัทฯ ได้ประกาศมาตรการเสริม ได้แก่

1.การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน ทุกวันก่อนเข้าปฏิบัติงาน
2.การเว้นระยะทางสังคม เช่น การเว้นระยะห่าง 2 เมตร งดการเยี่ยมชมฟาร์ม งดเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง และการทำงานที่บ้าน
3.สุขอนามัยส่วนบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกัน
4.การขนส่งปลอดภัย มีการตรวจอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงาน สวมหน้ากากอนามัย และจัดส่งแบบไม่สัมผัส เป็นต้น

นอกจากนี้ ฟาร์มสุกรทั้งหมดของ CPF ในปัจจุบัน เป็นการเลี้ยงด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ ที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม เช่น เลี้ยงในระบบโรงเรือนปิด ที่ควบคุมอุณหภูมิ ด้วยอาหารสัตว์ที่สามารถตรวจสอบแหล่งวัตถุดิบโดยรับจากแหล่งที่ปลอดภัย ปลอดเชื้อเท่านั้น มีระบบฆ่าเชื้อรถขนส่ง กำหนดจุดส่งมอบสินค้าแยกจากฟาร์ม

โรงงานแปรรูปอาหารของ CPF ได้ติดตั้งประตูสแกนอุณหภูมิร่างกายแบบเดินผ่าน ช่วยคัดกรองอุณหภูมิแม่นยำยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ทั้งการใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือเป็นประจำ เพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อในพื้นที่และจุดที่สัมผัสบ่อย รวมถึงเพิ่มการขนส่งด้วยระบบสายพานเพื่อลดการสัมผัสของพนักงาน กำหนดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และระยะห่างทางบุคคล (Physical Distancing) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในโรงงานให้มากที่สุด รวมทั้งงดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมจากบุคคลภายนอก และตรวจคัดกรองลูกค้าและผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัด

ในร้านซีพี เฟรชมาร์ท พนักงาน CP Freshmart Delivery จัดส่งอาหาร โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อ อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกวัน การเว้นระยะห่างในการส่งสินค้าแก่ผู้รับบริการ และส่งเสริมการชำระค่าบริการทางดิจิตอล

CPF ได้ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ ไปยังกิจการในต่างประเทศ จนทำให้ธุรกิจของบริษัททั่วโลก สามารถส่งมอบอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศของตน ตามวิสัยทัศน์การเป็น “ครัวของโลก”

Related Posts

Send this to a friend