BUSINESS

ไบเทค เปิดให้บริการตามปกติพร้อมเสริมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 เต็มรูปแบบ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ประกาศเปิดให้บริการตามปกติ  โดยปรับรูปแบบในการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสอดรับกับนโยบายและแนวทางของรัฐบาล พร้อมประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทำงานของบุคลากรในพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการตามเกณฑ์รักษาความปลอดภัยในมาตรฐานระดับสากล  ด้วยการยกระดับคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยของศูนย์ฯ ในทุกพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ เผยในสองไตรมาสแรกผู้จัดงานทั้งไทยและต่างประเทศยังคงกำหนดการจัดงานที่ไบเทคตามแผนที่วางไว้

ปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เปิดเผยว่า “เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้จัดงานและผู้ที่เข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ สืบเนื่องจากมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดรอบแรกเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ไบเทค ได้มีการเสริมมาตรการพร้อมปรับข้อกำหนดและแนวทางการให้บริการเพื่อสอดรับกับนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการขอความร่วมมือจากพนักงานและบุคลากรของไบเทคในการเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ในการรักษาสุขอนามัยและรักษาระดับคุณภาพบริการตามมาตรฐานของ ไบเทค อย่างเคร่งครัด”

สำหรับมาตรการคุมเข้มในการเฝ้าระวังและป้องกันด้านสุขอนามัยภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนั้นจะ ประกอบไปด้วย การตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ด้วยการวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียน “ไทยชนะ” และยังได้มีการทำความสะอาดทุกจุดบริการ และทุกพื้นผิวสัมผัส อาทิ ห้องน้ำ และบัตรจอดรถ  และจัดวางเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดสำคัญต่าง ๆ นอกจากนี้ พนักงานและผู้เข้ามาในบริเวณศูนย์ฯ ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างมากกว่า 1 เมตร พร้อมมีมาตรการในการฆ่าเชื้อไวรัสด้วย UVC Technology ในทุกพื้นที่บริการภายในศูนย์ฯ  และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้จัดงานและผู้ที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ นั้น ไบเทค ได้มีการจัดทำ วิดีโอ ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ไบเทคดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19

ด้วยมาตรการและการทำงานอย่างมีระบบตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้จัดงาน ออกาไนเซอร์ และผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ยังคงเชื่อมั่นในสถานที่และไว้วางใจในการจัดประชุมสัมมนา รวมถึงจัดงานแสดงนิทรรศการและงานแสดงสินค้าที่สำคัญทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ตามที่กำหนดไว้ในครึ่งแรกของปี 2564 นี้  ไม่ว่าจะเป็น SAHA Group Fair 2021, Asia Fashion (Thailand) Show H & B 2021, Architechnica Asia & Horti Asia 2021, MEGA Show Bangkok 2021 และ Bangkok Beauty Show 2021 เป็นต้น

นอกจากนี้ ไบเทค ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลอัพเดทได้อย่างทันท่วงทีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หลักของไบเทค เฟซบุ๊ก และสื่อโซเชียลอื่นๆ อย่าง ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และ ไลน์ ออฟฟิเชียล แอคเคาท์ รวมถึงตามจุดประกาศต่าง ๆ ภายในบริเวณศูนย์ฯ อีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend