BUSINESS

ไบเออร์สด๊อรฟ ตั้งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 30% ภายในปี 2567

วันนี้ (18 พ.ย. 65) บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลกอย่าง นีเวีย และยูเซอริน ประกาศแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน C.A.R.E.+ (Care Beyond Skin) ที่นอกจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณคุณภาพเยี่ยม แต่ยังคำนึงถึงความยั่งยืนของโลกใบนี้ในทุกมิติ ทั้งผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และมีการหมุนเวียน โดยไบเออร์สด๊อรฟตั้งเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 30% ภายในปี พ.ศ. 2567 และเดินหน้ามุ่งสู่ความเป็นกลาง ทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2573

สเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมาไบเออร์สด๊อรฟทั่วโลกและประเทศไทย มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสอดคล้องกับพันธกิจหลัก ที่จะเป็นมากกว่าการส่งมอบสกินแคร์ ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค หากแต่เรายังให้ความสำคัญ กับการพัฒนาและรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ และเป็นไปเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งดำเนินไปภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน C.A.R.E.+ (Care Beyond Skin) ที่เราตั้งมั่นทำให้เกิดขึ้นเป็นที่รูปธรรมชัดเจน และเป็นต้นแบบให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานของไบเออร์สด๊อรฟ โดยมีเป้าหมายระยะยาว สู่การเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน C.A.R.E.+ (Care Beyond Skin) ดำเนินงานโดยคำนึงถึง 3 แกนหลัก คือ ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการทำธุรกิจของไบเออร์สด๊อรฟ ได้กำหนดให้ครอบคลุมในด้านต่างๆประกอบด้วย การส่งมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค การรักษาสภาพอากาศที่ดีต่อไปสู่อนาคต การใช้ทรัพยากรที่หมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ การใช้ผืนดินอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ซึ่งไบเออร์สด๊อรฟทั่วโลก ได้ริเริ่มทำโครงการ รวมทั้งการผนึกความร่วมมือ กับพันธมิตรองค์กรไม่แสวงหากำไรต่างๆ นับแต่ปี พ.ศ 2562 เป็นต้นมา ฐานการผลิตทั่วโลกของไบเออร์สด๊อรฟ รวมทั้งประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ 100% โดยเป้าหมายต่อไป คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานลง 30% ภายในปี พ.ศ. 2567 และเดินหน้ามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2573

ด้าน สุเรขา วันเพ็ญ Production Center Director บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ที่โรงงานไบเออร์สด๊อรฟ ในประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับพันธกิจของบริษัท และมุ่งมั่นในการปรับส่วนที่เราสามารถค่อยๆทำได้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เช่น กระบวนการผลิตเพื่อลดคาร์บอนฟุ๊ตพริ้นท์ ทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีการหมุนเวียนการใช้พลังงาน การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ด้านพนักงาน เราก็มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้และเชิญชวนร่วมกิจกรรม ที่จะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนอย่างโครงการคัดแยกขยะ การปลูกป่า และการประกวดโครงงานรักษ์โลกต่างๆอีกด้วย”

Related Posts

Send this to a friend