BUSINESS

อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมภารกิจ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทำลายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับมอบหมาย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อเนื่องปีที่ 4 ทั้งนี้เพื่อทำลายของกลางฯ ให้สิ้นสภาพ ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ตอกย้ำผู้นำด้านการจัดการขยะ และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสีย และการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการกำจัดของเสียอย่างถูกวิธี ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินงานตามมาตรฐาน และการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นแนวทางการทำงาน ที่นำมาสู่การได้รับความไว้วางใจ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ในการดำเนินการทำลายของกลาง คดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่คดีถึงที่สุดแล้ว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

“อีโคไซเคิลได้รับความไว้วางใจ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นผู้ดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การรับมอบ ขนย้าย ไปจนถึงการจัดพิธีและทำลายของกลางฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกหน่วยงาน มุ่งเน้นการทำลายของกลางฯ แต่ละประเภทด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ของกลางฯ ทั้งหมดสิ้นสภาพ ตลอดจนการนำของกลางฯ ที่สามารถเผาไหม้ได้ ไปเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีของเสียไปสู่หลุมฝังกลบ จึงถือเป็นวิธีการจัดการสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน” นางสาวสุจินตนา กล่าว

ทั้งนี้ในแต่ละปี ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่คดีถึงที่สุดแล้วออกมาทำลายเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้มีปริมาณของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่คดีถึงที่สุดแล้วเข้าสู่กระบวนการทำลายกว่า 1.2 ล้านชิ้น นับเป็นมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 600 ล้านบาท โดยของกลางฯ ที่นำมาทำลาย
มีหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า นาฬิกา รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง โทรศัพท์มือถือ อะไหล่รถยนต์ สินค้าอาหาร เป็นต้น

สำหรับขั้นตอนการทำลายของกลางฯ อินทรี อีโคไซเคิลจะวิเคราะห์ของกลางฯ เพื่อนำมาทำลายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม วางแผนเส้นทางการขนส่งและทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ ดำเนินการขนของกลางฯ ผ่านรถที่มีซีลล็อคพร้อมระบบ GPS ติดตามตลอดเวลา กระบวนการทุกขั้นตอนในโรงงานจะมีกล้องวงจรปิด และหน่วยงานรักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมในระดับสูงสุด ตามมาตรฐานการทำลายสินค้าอย่างปลอดภัย (Secure Destruction) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าของกลางฯ ทุกชิ้นต้องถูกทำลายให้สิ้นสภาพ จนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกทั้งนี้ อินทรี อีโคไซเคิล พร้อมประสานความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการทำลายสินค้าอย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ โดยการจัดการของเสียอย่างถูกต้องและยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend