ASEAN

รถไฟลาว-จีน กำหนดเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 3 ธ.ค. 64

รถไฟลาว-จีน มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 3 ธ.ค. 64 หลังการพบปะของผู้นำสูงสุดของ 2 ประเทศ

กระทรวงต่างประเทศแห่ง สปป.ลาว แจ้งว่า ในวันที่ 3 ธ.ค.2564 ทองลุน สีสุลิด เลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว และประธานประเทศ สปป.ลาว จะได้พบปะสองฝ่ายกับ สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ผ่านระบบ Video Call ภายหลังการพบปะสิ้นสุดลง ทั้งสอง จะได้เข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางรถไฟลาว-จีน

สำหรับราคาค่าโดยสาร กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว รับรองการเสนอราคาค่าโดยสารจากกรมรถไฟ เมื่อ 25 พ.ย.2564 โดยระบุว่า เป็นราคาค่าโดยสารชั่วคราว ดังนี้

ราคาตั๋วรถไฟ EMU ชั้น 1 (ขบวนล้านช้าง) 
นครหลวงฯ – โพนโฮง 48 หยวน หรือ 86,000 กีบ
นครหลวงฯ – วังเวียง 91 หยวน หรือ 164,000 กีบ 
นครหลวงฯ – หลวงพระบาง 174 หยวน หรือ 313,000 กีบ
นครหลวงฯ – เมืองไซ 246 หยวน หรือ 443,000 กีบ
นครหลวงฯ – บ่อเต็น 294 หยวน หรือ 529,000 กีบ

———————————————————————————————-

ราคาตั๋วรถไฟ EMU ชั้น 2 (ขบวนล้านช้าง)
นครหลวงฯ – โพนโฮง 31 หยวน หรือ 56,000 กีบ
นครหลวงฯ – วังเวียง 57 หยวน หรือ 103,000 กีบ 
นครหลวงฯ – หลวงพระบาง 110 หยวน หรือ 198,000 กีบ
นครหลวงฯ – เมืองไซ 155 หยวน หรือ 279,000 กีบ
นครหลวงฯ – บ่อเต็น 185 หยวน หรือ 333,000 กีบ

———————————————————————————————-

ราคาค่าโดยสารรถเร็วธรรมดา (ไม่ใช่ขบวนล้านช้าง)
นครหลวงฯ-โพนโฮง 22 หยวน หรือ 40,000 กีบ
นครหลวงฯ-วังเวียง 41 หยวน หรือ 74,000 กีบ
นครหลวงฯ- หลวงพระบาง 78 หยวน หรือ 140,000 กีบ
นครหลวงฯ- เมืองไซ 155 หยวน หรือ 198,000 กีบ
นครหลวงฯ- บ่อเต็น 132 หยวน หรือ 238,000 กีบ

Related Posts

Send this to a friend