AROUND THAILAND

ปชป. ชู 5 มาตรการช่วยชาวสวนมังคุด ชูส่งออกผลไม้ทุกภาค

‘ประชาธิปัตย์’ คลอด 5 มาตรการช่วงโควิด ช่วยชาวสวนมังคุด ยกระดับราคา ชู ‘ส่งออกผลไม้ทุกภาคช่วยรายได้ประเทศ’ 4 เดือนแรกปีนี้ นำรายได้ผลไม้เข้ากว่า 5 หมื่นล้านแล้ว

วันนี้ (29 พ.ค. 64) เวลา 14.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรชาวสวนมังคุด 23 กลุ่ม ณ วิทยาลัยการอาชีพ หัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยการลงพื้นที่วันนี้ นายจุรินทร์ นำคณะไปติดตามการแก้ไขปัญหาผลไม้ตามฤดูกาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์ผลไม้ประเทศไทยในภาพรวมปีนี้จะมีผลผลิต 5,200,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 15% ตัวเลขการส่งออกผลไม้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากปีที่ผ่านมาเพราะสามารถทำรายได้เข้าประเทศถึง 130,000 ล้านบาท และในปี 2564 ช่วง 4 เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท โดยมังคุดคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน เป็นมังคุดในจังหวัดจันทบุรีประมาณ 36% จังหวัดนครศรีธรรมราช 18% จังหวัดชุมพร 17% จังหวัดตราด 17% โดยส่งออกประมาณ 60% บริโภคในประเทศ 40% ตลาดส่งออกสำคัญของมังคุดคือประเทศจีน 70% ฮ่องกง 10% เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรดพรีเมี่ยมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละประมาณ 150 บาทถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

“มาตรการในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้ดำเนินการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้งรวมทั้งผู้ส่งออก ได้กำหนดมาตรการ 16 มาตรการตั้งแต่ต้นปี เช่น สนับสนุนผู้รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ำมันและพื้นที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่าส่งราคาพิเศษ และผู้ต้องการหิ้วผลไม้ขึ้นเครื่องบินจะโหลดฟรี 25 กิโลกรัม ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล”ให้ผู้รับซื้อมาเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผลไม้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

สำหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และมีการจัดส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้าในตลาดต่างๆในต่างประเทศ และให้ผู้นำเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์” นายจุรินทร์ กล่าว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สรุปว่าด้วยว่า สำหรับปัญหามังคุดที่ได้มีการแก้ไขในวันนี้ คือ

1.เรื่องการขาดแคลนแรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหาหนทางผ่อนปรนแรงงานข้ามจังหวัดซึ่งเป็นโมเดลที่สามารถทำได้

2.เรื่องจากการจัดระเบียบล้งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกร มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมง
เช้าของทุกวัน

3.เรื่องของมังคุดนอกพื้นที่ที่เข้ามาสวมชื่อมังคุดนครศรีธรรมมราช เพราะมีชื่อเสียงมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นตรารับรองต่อไป

4.เรื่องปัญหาความล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP และ GMP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอำนาจในการออกใบรับรองค้างมาสามปี ได้แจ้งท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯเร่งดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีการออกใบรับรองโดยเร็วขึ้น

5.ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัดทำแผนออก GAP ให้กับเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการส่งออกรายงานมาที่ตนว่าจะครบในปีไหนผ่านท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯเพื่อติดตามความคืบหน้า

Related Posts

Send this to a friend