AROUND THAILAND

สพฉ. เผยสถิติแจ้งสายด่วน 1669 วันลอยกระทง พบอุบัติเหตุจราจรยังครองแชมป์

วันนี้ (27 พ.ย. 66) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดสถิติย้อนหลัง 5 ปี การโทรแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1669 ในวันลอยกระทงพบว่า กลุ่มอาการอุบัติเหตุจราจร เป็นกลุ่มอาการบาดเจ็บที่โทรขอความช่วยเหลือมากที่สุด จำนวนระหว่าง 1,500-2,000 ครั้ง

ว่าที่ ร.ต.การันต์ ศรีวัฒนบูรพา ผู้ช่วยโฆษก สพฉ. กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทง ประชาชนส่วนใหญ่จะไปร่วมงานตามที่ต่าง ๆ ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เย็นไปจนถึงดึก โอกาสเกิดอุบัติเหตุจราจรจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ กลุ่มวัยรุ่นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ มักจะฝ่าฝืนกฎจราจร เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็ว หรือฝ่าไฟแดงตามแยกต่าง ๆ นำมาซึ่งการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ จึงเตือนไปยังประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะไปร่วมงานลอยกระทง ให้ใช้ความระมัดระวัง ยึดถือกฎจราจร และห้ามดื่มสุราขณะขับรถโดยเด็ดขาด

“ประชาชนที่พบเห็นอุบัติเหตุจราจรและมีผู้บาดเจ็บ อันดับแรกขอให้ระวังอันตรายที่จะเกิดเหตุซ้ำซ้อน ประเมินสถานการณ์และโทรแจ้งที่เบอร์ 1669 หากมีความจำเป็นต้องปฐมพยาบาล ให้ทำการกดห้ามเลือด และควรลดการเคลื่อนไหวผู้บาดเจ็บให้น้อยที่สุด” ผู้ช่วยโฆษก สพฉ.กล่าว

สำหรับสถิติการโทรสายด่วน 1669 ย้อนหลัง 5 ปี ในวันลอยกระทง มีดังนี้

กลุ่มอาการที่ 25 อุบัติเหตุจราจร พบว่า

ปี 2561 รวม 1,745 ครั้ง
ปี 2562 รวม 1,663 ครั้ง
ปี 2563 รวม 1,970 ครั้ง
ปี 2564 รวม 1,483 ครั้ง
ปี 2565 รวม 1,747 ครั้ง

กลุ่มอาการที่ 24 พลัดตก หกล้ม อุบัติเหตุ เจ็บปวด รวมถึงการบาดเจ็บที่เกิดจากพลุและดอกไม้ไฟ พบว่า

ปี 2561 รวม 446 ครั้ง
ปี 2562 รวม 456 ครั้ง
ปี 2563 รวม 481 ครั้ง
ปี 2564 รวม 421 ครั้ง
ปี 2565 รวม 545 ครั้ง

Related Posts

Send this to a friend