AROUND THAILAND

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ดำเนินคดี 5 จุดเอกชนรุกที่อุทยานฯ เกาะหลีเป๊ะ เตรียมลงพื้นที่บังคับรื้อถอน

ยืนยันไม่ออกนส.3 ให้ที่ดินอีก 60 ไร่ที่เอกชนอ้างเกินแนวเขต พร้อมพิสูจน์สิทธิชาวเล เพิกถอนและเอาผิดช้าราชการออกเอกสารมิชอบ

วันนี้ (24 ม.ค. 66) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการจัดประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นประธานการประชุม หลังนำคณะลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม ระบุว่า ประเด็นหลักในตอนนี้คือต้องตั้งต้นจากหลักกฎหมายและข้อเท็จจริง ที่ต้องพิสูจน์ถูกผิดให้ได้ โดยต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในวันนี้คือการให้ทุกกรมที่เกี่ยวข้องมานั่งดูแผนที่และความจริง เพื่อตั้งต้นให้ตรงกัน เพราะถ้าหากต่างกรมต่างทำการแก้ปัญหาก็จะยังคงไม่เดินหน้า ในตอนนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมอุทยานฯ ได้เตรียมข้อมูลไว้พร้อมแล้ว ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของกรมที่ดินที่จะต้องรับข้อมูลไปดำเนินการเพิกถอนต่อไป

ซึ่งการพิจารณาในวันนี้จะมีสองส่วนหลัก คือ
1.ส่วนไหนที่เป็นของรัฐกรมที่ดินจะต้องตั้งคณะกรรมการและเพิกถอน
2.ส่วนไหนที่เป็นการบุกรุก โดยศาลฏีกามีคำพิพากษาแล้ว กรมบังคับคดีต้องมีการบังคับขับไล่

ซึ่งในการลงพื้นที่ที่ผ่านมานั้น ไม่ได้เป็นการลงพื้นที่แค่วันเดียว แต่มีการเตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งได้มีการดูแผนที่และเห็นตรงกันแล้วว่าส่วนไหนมีการบุกรุก ในส่วนของที่ 60 ไร่นั้น เมื่อรวมกับที่ดินเดิม 80 ไร่ รวมเป็น 140 ไร่ มีการเห็นพ้องต้องกันว่าที่ดินมีความเกิน จึงจะไม่มีการออก นส.3 ให้ที่ดินอีก 60 ไร่แล้ว แต่ในส่วนของที่ดิน 80 ไร่นั้น มีเจ้าภาพเป็นกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ และ DSI จากสอบสวนพบว่ามีการรุกล้ำพื้นที่อุทยานอยู่ 5 จุด และจะทำการแจ้งความคดีอาญาในการบุกรุกพื้นที่ของรัฐต่อไป

ส่วนการรื้อถอนพื้นที่ในส่วนที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้วมีทั้งหมด 15 จุด ซึ่งจะต้องรื้อถอนทันที โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากกรมที่ดิน กรมอุทยาน และตำรวจ เพียงแต่ว่าในอดีตที่เป็นต่างหน่วยต่างทำ ทำให้ไม่สามารถทำการรื้อถอนได้ วันนี้จึงมีการคุยร่วมกัน เพื่อทำงานร่วมกัน ความก้าวหน้าในสัปดาห์หน้าจึงเป็นการรื้อถอนพื้นที่ที่ศาลฏีกาพิพากษาไว้แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อร้องเรียนขอพิสูจน์สิทธิ์การอยู่มาก่อนที่จะมีเอกสารสิทธิ์ของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ รวมถึงการได้มาของ นส.3 ที่ได้มาแบบมิชอบ มีการข่มขู่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ระบุว่า ตอนนี้ขอสารบบเอกสารทั้งหมดจากกรมที่ดิน ส่วนไหนที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ มีการออกเกิน ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมอุทยานฯ ได้เอาแผนที่มาชี้และยืนยัน และส่งให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอน ซึ่งการดำเนินการจะไม่ได้จบที่การเพิกถอนแต่จะต้องมาไล่เรียงว่าใครเป็นคนออกเอกสาร ข้าราชการที่ทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีต่อด้วย

ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการลงไปเพิกถอน 15 ที่ตามคำสั่งศาลฏีกาเพิกถอนรุกล้ำที่ดินรัฐ และจะตรวจสอบในแปลงที่เหลือ ถ้าหากพบมีความผิดก็จะเพิกถอนทั้งหมด วันนี้มีข้อมูลอยู่แล้ว ใช้เป็นหลักฐานส่งให้กรมที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินจะได้จัดตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 61/1 เพื่อพิจารณาเพิกถอนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend