AROUND THAILAND

ผู้ว่าฯ เชียงราย สั่งสำรวจความเสียหายจากแผ่นดินไหว

ผู้ว่าฯ เชียงราย สั่งสำรวจความเสียหายจากแผ่นดินไหว ด้านกรมทรัพยากรธรณี เผย เกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อน Wan Ha

นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เร่งสำรวจความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะตามอาคารสูงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด รวมทั้งโบราณสถาณที่มีอายุเก่าแก่นับ 1000 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสน

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย รายงานว่า สถานการณ์แผ่นดินไหวยังคงเกิดต่อเนื่อง เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย อยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม ขณะที่การสำรวจโบราณสถาณ วัด ที่มีอายุเก่าแก่ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ยังไม่มีรายงานหรือพบความเสียหาย จากการเกิดแผ่นดินไหวเช่นกัน

ด้าน นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวถึงกรณีเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 6.4 ที่ระดับความลึก 3 กิโลเมตร จุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวห่างจากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 87 กิโลเมตร ว่า พบสาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อน Wan Ha มีการเลื่อนตัวในแนวระนาบเหลื่อมซ้าย และมีแนวการวางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงตะวันตกเฉียงใต้ เบื้องต้น ได้รับรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และอุดรธานี แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้น โดยกรมทรัพยากรธรณีได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนในพื้นที่ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

Related Posts

Send this to a friend