AROUND THAILAND

อุทยานฯ หมู่เกาะช้าง โพสต์แจงกรณีวิ่งเทรลเกาะช้าง

ชี้ ระยะทางการวิ่งมีบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานฯ และเป็นป่าลุ่มน้ำชั้น 1A ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากสัตว์ป่าได้ และผู้จัดฯ ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน จึงมีประกาศห้ามจัดตั้งแต่ 10 ม.ค. 66

จากกรณีผู้จัด “อัลตร้าเทรลอันซีนเกาะช้าง 2022“ ประกาศยกเลิกการจัดในวันนี้ (20 ม.ค. 66) ล่าสุด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โพสต์แจงกรณีดังกล่าวพร้อมภาพประกาศอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ลงวันที่ 10 ม.ค. 66 เรื่องห้ามมิให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคล เข้าไปในพื้นที่เปราะบางทางธรรมชาติ ความว่า

“กรณีบริษัท ทีละก้าว จำกัด ขออนุญาตจัดกิจกรรมวิ่ง “อัลตร้าเทรลอันซีนเกาะช้าง 2022“ ครั้งที่ 7 ซึ่งระยะทางการวิ่งมีบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากเส้นทางการวิ่งในเขตอุทยานฯ เป็นป่าสมบูรณ์และเป็นป่าลุ่มน้ำชั้น 1A ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากสัตว์ป่าได้ ประกอบกับบริษัท ทีละก้าว จำกัด ได้ส่งหนังสือแผนดำเนินการจัดกิจกรรมให้อุทยานฯ แต่เอกสารไม่ครบถ้วนและได้แจ้งบริษัทส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้ว แต่บริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ จึงไม่สามารถส่งเรื่องราวให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาอนุญาตได้ ประกอบกับบริษัทฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 ว่าได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางการจัดกิจกรรมให้อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างแล้ว แต่จากการตรวจสอบพบว่าเส้นทางการจัดกิจกรรมบางส่วนยังอยู่ในเขตอุทยานฯ

ดังนั้น จึงได้ประกาศห้ามมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปทำกิจกรรมวิ่งเทรลในเส้นทางที่อยู่ในเขตอุทยานฯ ทั้งนี้ อุทยานฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมของบริษัทแต่อย่างใด”

Related Posts

Send this to a friend