AROUND THAILAND

ข้อมูลล่าสุด ชี้ “เสือโคร่งวิจิตร” เข้าป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์แล้ว

(6 ธ.ค.64) นายธวัชชัย เพชระบูรณิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก ดร.อัจฉรา ซิ้มเจริญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ว่าจากการติดตามรอยตีนของเสือโคร่ง “วิจิตร” เช้าวันนี้ พบว่ารอยตีนสุดท้ายของเสือโคร่ง “วิจิตร” ได้ข้ามรั้วผ่านเข้าป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์แล้ว

เพื่อคลายความกังวลใจของราษฎรใกล้ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จะยังคงจัดกำลังของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 3 (ซับตามิ่ง) เฝ้าระวังบริเวณชุมชนที่ติดต่อกับป่าแม่วงก์ และเสริมกำลังจากกลุ่มงานวิชาการ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ตรวจรับสัญญาณวิทยุเสือโคร่ง อีกทางหนึ่งด้วย

Related Posts

Send this to a friend