AROUND THAILAND

สนง.สลากฯ ปรับขนาด 2D บาร์โค้ด ตั้งแต่งวด 1 ต.ค. 64 ช่วยผู้ซื้อตรวจสอบสลากได้ง่ายขึ้น

วันนี้ (16 กย. 64) พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการปรับขนาด 2D บาร์โค้ดบนใบสลาก ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับซื้อรางวัลและประชาชน สามารถตรวจสอบสลากได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

การสแกน 2D บาร์โค้ดบนสลาก เป็นหนึ่งในวิธีตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าเป็นสลากจริงหรือปลอม โดยผู้ซื้อสามารถตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นได้ ณ จุดขายอย่างละเอียดรอบคอบ ตามวิธีการที่สำนักงานสลากแนะนำ และได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ส่วนผู้รับซื้อรางวัล ต้องตรวจดูบัตรประชาชนของผู้นำสลากมาขอรับรางวัล พร้อมถ่ายสำเนา หรือถ่ายภาพและบันทึกสำเนา หรือภาพถ่ายพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้หลังสลาก โดยให้ผู้ขอรับรางวัลลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน

ส่วนผู้กระทำหรือนำสลากปลอมแปลงหรือแก้ไข ไปใช้ขอรับรางวัลที่สำนักงานสลากฯ หรือที่อื่นใด มีความผิดถูกดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท

Related Posts

Send this to a friend