AROUND THAILAND

ชาวเชียงใหม่ร่วมสรงน้ำ “พระพุทธสิหิงค์” ครั้งแรก หลังโควิดระบาด

วันแรกของเทศกาล “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ที่ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ออกมาท่องเที่ยวจำนวนมาก บรรยากาศคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมน่าสนใจในวันแรกของเทศกาลคือ การประกวดประดิษฐ์ตุงล้านนา ที่มีลวดลายเกี่ยวข้องกับสัตว์ วิถีชีวิต และพุทธศาสนา และการประกวดก่อเจดีย์ทราย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ส่วนอีกไฮไลท์ที่ชาวเชียงใหม่รอคอย คือการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มาประดิษฐานบนรถบุษบก ให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้สักการะและสรงน้ำ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 โดยขบวนแห่จะเริ่มจากประตูท่าแพ ผ่านถนนราชดำเนิน ก่อนเข้ากลับสู่วิหารลายคำ

พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ที่คนไทยสักการะบูชามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล มีอยู่หลายองค์ด้วยกัน กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ แต่ที่ถือเป็นองค์แท้ มีเพียง 3 องค์ คือ องค์แรกประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร องค์ที่สองประดิษฐาน ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และองค์ที่สามประดิษฐาน ณ หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Related Posts

Send this to a friend