AROUND THAILAND

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข แจง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 300 คัน แก้ปัญหาที่จอดรถหาดบางแสน

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ชี้แจงกรณีเทศบาลเมืองแสนสุขมีโครงการจะก่อสร้างอาคารจอดรถ รองรับการจอดได้ประมาณ 300 คัน บริเวณพื้นที่จอดรถทัวร์ ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งดัานหลังสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ว่า เพื่อลดปัญหาการจราจรและปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ ของชายหาดบางแสนในปัจจุบัน

ทั้งนี้ พื้นที่อาคาร 131 อาคาร เป็นการเช่าจากเทศบาลเมืองแสนสุขมากว่า 40 ปี ปัจจุบันหมดสัญญาระยะยาว (30ปี) แต่มีการต่อสัญญาแบบปีต่อปีมาโดยตลอด และปัจจุบัน มีสภาพเสื่อมโทรม มีการต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ขออนุญาต ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้

ในอนาคต จึงมีโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ เพื่อเป็นพื้นที่สันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวและทำการค้า รวมถึงเกสต์เฮาส์ ซึ่งเทศบาลเมืองแสนสุขมีนโยบายให้ผู้เช่ารายปัจจุบัน มีโอกาสเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการต่อ

ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำการศึกษาออกแบบการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการพัฒนาพื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชน์ ทำการค้า และ โรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่นี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยยังคงให้สิทธิ์ผู้เช่ารายเดิมได้มีโอกาสเช่าทำประโยชน์ต่อ เมื่อการพัฒนาแล้วเสร็จ

Related Posts

Send this to a friend