AROUND THAILAND

‘ไม้กลายเป็นหินทุบสถิติยาวที่สุดในโลก’ ที่ ยาว 69.70 เมตร เท่าตึก 20 ชั้น

‘ไม้กลายเป็นหินทุบสถิติยาวที่สุดในโลก’ ที่ จ.ตาก ยาว 69.70 เมตร เท่าตึก 20 ชั้น อายุมากกว่า 120,000 ปึ

วันนี้ (8 ก.ค. 65) ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย – ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานบันทึกสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” Guinness World Records (GWR) กินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาของจังหวัดตาก มุ่งสู่อุทยานธรณีตาก ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน

โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก , นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี , นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ , นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก , และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานและร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารจังหวัดตาก ร่วมกันรับมอบเอกสารรับรองสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก จากผู้แทนกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด (GWR : Guinness World Records) เพื่อรับรองว่า “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” มีความยาวมากที่สุด 69.70 เมตร หรือเทียบเท่ากับความสูงตึก 20 ชั้น มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เมตร ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตากในอดีต และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ได้เป็นเจ้าของสถิติโลกในด้านมรดกทางธรรมชาติ โดยได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก

นายจตุพร กล่าวว่า แหล่งไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยมีทรัพยากรธรณีที่มีความอุดมสมบูรณ์จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วย ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดตาก จะร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้มีความสมบูรณ์ โดยย้ำว่า “ท้าทายกว่าการได้มาคือการรักษา” เพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นถัดไปได้ใช้ประโยชน์ และแสดงความชื่นชมกรมทรัพยากรธรณี รวมถึงภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ร่วมกันผลักดันการบันทึกสถิติโลกในครั้งนี้จนเป็นผลสำเร็จ

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า การรับรองสถิติไม้กลายเป็นหินที่มีความยาวที่สุดในโลก โดยยาวมากถึง 69.70 เมตร อย่างเป็นทางการในวันนี้ ทำให้จังหวัดตากเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ส่งผลดีในด้านการท่องเที่ยวและวิชาการ ส่วนในอนาคต จังหวัดจะพยายามพัฒนาพื้นที่ให้เป็นอุทยานธรณี หรือ GEO PARK โดยต้องอาศัยความร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและทรัพยากรธรรมชาติ จากประชาชน ชุมชน ซึ่งจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเชื่อมโยงในธรณีวิทยากับวิถีชีวิต เศรษฐกิจชุมชนที่จะทำให้เกิดการขยายงานและการจ้างงานเพิ่มขึ้น

สำหรับไม้กลายเป็นหินดังกล่าว ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีอายุมากกว่า 120,000 ปี จึงได้ยื่นเสนอบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหิน ยาวที่สุดในโลกใน Guinness World Records ถึง 69.70 เมตร ถือว่ามีความยาวกว่าที่เคยบันทึกไว้ที่ประเทศจีน 38 เมตร ดังนั้น ไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยาระดับโลก หลังจากนี้ เชื่อว่า การท่องเที่ยวจะพัฒนา มีผู้คนเข้ามาศึกษา นำรายได้เข้าชุมชนและประเทศต่อไป

Related Posts

Send this to a friend