AROUND THAILAND

คันกั้นน้ำแก่งเลิงจานขาด น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสายหลัก จ.มหาสารคาม

คันกั้นน้ำแก่งเลิงจานขาด น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสายหลัก เตือนชาวมหาสารคาม เก็บของด่วน

วันนี้ (5 ต.ค. 65) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทำหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยัง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นายก อบต.แก่งเลิงจาน นายก อบต.ท่าสองคอน แขวงทางหลวงมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตือนสถานการณ์อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน

ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม ได้ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำ ได้รับแจ้งจากชลประทานมหาสารคาม ว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 17 แห่งมีปริมาณความจุ 81.42 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 91.955 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 112.94% โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีความจุเกิน 100% ถึง 15 อ่าง

โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ซึ่งล่าสุด มีปริมาณน้ำมากถึง 11.906 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 148.37% ของปริมาณความจุอ่าง น้ำยังไหลลงสปิลเวย์จำนวนมาก ผ่านไปยังคลองผันน้ำ และสูบน้ำออกลงลำน้ำชีทางประตูระบายน้ำท่าสองคอน โดยระดับน้ำในคลองผันน้ำสูงต่อเนื่อง ยังมีน้ำเหนือไหลมาสมทบจำนวนมาก ส่งผลให้น้ำในคลองไหลล้นข้ามคลองผันน้ำ โดยบางจุด มวลน้ำบางส่วนอาจไหลเข้าพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โครงการชลประทานมหาสารคามจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองและบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานให้เก็บของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์รุนแรง ให้สั่งการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้ให้โดยทันที

Related Posts

Send this to a friend