AROUND THAILAND

สุราษฎร์ธานี ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว 13 อำเภอ หนักสุดที่อำเภอไชยา

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว 13 อำเภอ พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ เร่งกู้สถานการณ์ เปิดเส้นทางการจราจร พร้อมกำหนดเส้นทางการขนย้ายผู้ป่วย จัดทำอาหารช่วยประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอไชยา ทั้งตำบลพุมเรียง ตำบลทุ่ง ตำบลตลาดไชยา ตำบลเลม็ด และตำบลเวียง 

อำเภอไชยา เป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหนักที่สุด แม้ว่าขณะนี้ฝนหยุดตกแล้วแต่ก็ยังมีน้ำท่วมสูง เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังเร่งสูบน้ำและผลักดันน้ำออกสู่ทะเล เบื้องต้นมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว เฉพาะที่อำเภอไชยา จำนวน 7 ตำบล 39 หมู่บ้าน 650 ครัวเรือน 2,350 คน 

ส่วนที่อำเภอบ้านนาเดิมและอำเภอเคียนซา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มริมแม่น้ำตาปี รับน้ำมาจากอำเภอฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ยังคงทะลักลงมาเรื่อยๆ ทำให้น้ำยังท่วมสูง บางพื้นที่น้ำท่วมสูงประมาณ 1-2 เมตร 

ด้านแม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการให้ทุกส่วน เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ระดมยุทโธปกรณ์ที่มีและกำลังพล ออกช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งการขนย้ายและอพยพผู้คน อาหารการกิน ยารักษาโรค ประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 โทร 075-383-405 ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Posts

Send this to a friend