AROUND THAILAND

เขื่อนเจ้าพระยา ปรับลดการระบายน้ำต่อเนื่อง กรมชลเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม

เขื่อนเจ้าพระยา ปรับลดการระบายน้ำต่อเนื่อง กรมชลประทานเตรียมพร้อม เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมกลับมางานใช้ได้ปกติ

วันนี้ (3 พ.ย. 65) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า “สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน ที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,750 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เริ่มทยอยลดลง มีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,567 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มลดลงเช่นกัน ทำให้พื้นที่ริมตลิ่งท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อาทิ อ.พรหมบุรี อ.อินทร์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เริ่มทยอยกลับเข้าสู่ระดับตลิ่ง ส่วนที่สถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,348 ลบ.ม./วินาที

ด้านแม่น้ำป่าสัก ปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับลดการระบายน้ำเช่นกัน ที่สถานี S.28 ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ. ลพบุรี ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่อัตรา 41 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ที่ท้ายเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ปรับลดลงตามไปด้วย อยู่ที่ 207 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มลดลงต่อเนื่องเช่นกัน

ส่วนระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแนวโน้มลดลง และเริ่มทยอยกลับเข้าสู่ระดับตลิ่งเช่นเดียวกัน ได้แก่

-สถานีวัดน้ำ C.35 บ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ 4.00 เมตร (ร.ท.ก.) ลดลงจากวานนี้ 21 เซนติเมตร ปัจจุบันต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.35 เมตร

-สถานีวัดน้ำ C.36 คลองบางหลวง บ้านบางหลวงโดด ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล ระดับน้ำ 5.40 เมตร (ร.ท.ก.) ลดลงจากวานนี้ 22 เซนติเมตร ปัจจุบันสูงกว่าระดับตลิ่ง 1.04 เมตร

-สถานีวัดน้ำ C.37 คลองบางบาล บ้านบางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล ระดับน้ำ 4.41 เมตร (ร.ท.ก.) ลดลงจากวานนี้ 18 เซนติเมตร ปัจจุบันสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.27 เมตร

-สถานีวัดน้ำ C.67 แม่น้ำน้อย สะพานหัวเวียง ต.หัวเวียง อ.เสนา ระดับน้ำ 4.76 เมตร (ร.ท.ก.) ลดลงจากวานนี้ 16 เซนติเมตร ปัจจุบันสูงกว่าระดับพื้นที่ลุ่มต่ำ 2.01 เมตร

-สถานีวัดน้ำ C.68 ตลาดเสนา อ.เสนา ระดับน้ำ 3.88 เมตร (ร.ท.ก.) ลดลงจากวานนี้ 14 เซนติเมตร ปัจจุบันสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.68 เมตร

นายประพิศ กล่าวว่า “กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ ประสบอุทกภัยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ และสำรวจตรวจสอบอาคารชลประทานต่างๆ ในพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้ง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

Related Posts

Send this to a friend