WORLD

อิสราเอลพบ ‘ม้า’ ติด ‘ไวรัสโคโรนา’ ครั้งแรก

เยรูซาเล็ม – เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฮีบรูแห่งเยรูซาเล็ม (HUJI) เปิดเผยว่าคณะนักวิจัยของอิสราเอลและสหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาในม้าในอิสราเอลเป็นครั้งแรก

เชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งมีชื่อว่า “อีไควน์ โคโรนาไวรัส” (ECoV) ที่โจมตีระบบย่อยอาหารของม้า และเป็นเชื้อไวรัสฯ ในตระกูลเบตาโคโรนาไวรัส 1 (Betacoronavirus 1) ซึ่งสามารถติดเชื้อในมนุษย์ และวัวควาย

การค้นพบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแอนิมัล (Animal) ซึ่งจัดทำโดยฮีบรูแห่งเยรูซาเล็ม ร่วมกับสถาบันสัตวแพทย์คิมรอน (KVI) ทางตอนกลางของอิสราเอล และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (University of California) ของสหรัฐฯ

อาการทั่วไปในกลุ่มม้าที่ติดเชื้ออีไควน์ โคโรนาไวรัส คือ ขาดความอยากอาหาร อ่อนแอ และมีไข้ ตลอดจนมีโรคแทรกซ้อนร้ายแรงหลายชนิดในบางกรณี

คณะนักวิจัยเก็บตัวอย่างเลือดจากม้าสุขภาพดีในอิสราเอล จำนวน 333 ตัว เพื่อวินิจฉัยแอนติบอดีต่อไวรัสโคโรนา ซึ่งช่วยยืนยันการมีอยู่ของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยพบแอนติบอดีต่อเชื้ออีไควน์ โคโรนาไวรัสในม้า 41 ตัว หรือร้อยละ 12.3 ของม้ากลุ่มสำรวจ

นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังพบอัตราการติดเชื้อของม้าในพื้นที่เมืองสูงกว่าม้าในทุ่งหญ้าและกลางแจ้งอย่างมีนัยสำคัญ โดยนักวิจัยอธิบายว่าช่องทางการแพร่เชื้อผ่านอุจจาระ-ปากในกลุ่มม้าตามทุ่งหญ้าถูกจำกัดวงแคบ เพราะความหนาแน่นของประชากรต่ำ การอยู่ในที่โล่งแจ้ง และการระบายอากาศตามธรรมชาติ”

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend