WORLD

‘วันนอร์’ ปาฐกถาในวันปึกแผ่นสากลของชาวปาเลสไตน์

ย้ำสิทธิมนุษยชนคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เรื่องปาเลสไตน์เป็นเรื่องซับซ้อนแต่สังคมจำเป็นต้องศึกษาร่วมกัน แม้จะทำยาก แต่ถ้าสำเร็จจะมีคุณค่ายิ่ง

วันนี้ (28 พ.ย. 66) Palestine Solidarity Campaign หรือ PSC Thailand จัดเวทีเนื่องในวันแห่งความเป็นปึกแผ่นสากลกับชาวปาเลสไตน์ (The Commemoration of the UN International Day Of Solidarity with the Palestinian People) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พ.ย. ของทุกปี โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานในการกล่าวเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า PSC Thailand เป็นองค์กรที่เป็นกลาง ต้องการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน โดยไม่อิงกับพรรคการเมืองหรือองค์กรทางศาสนา สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และความเป็นธรรมเกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์โลก แต่การเมืองหรือสิ่งต่างๆ อาจทำให้การเคารพกันในฐานะมนุษย์หายไป การจัดงานในวันนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะองค์การสหประชาชาติกำหนดว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การจัดการความขัดแย้งต้องปฏิบัติตามสิ่งที่สหประชาชาติกำหนดขึ้น

การจัดงานในวันนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะในขณะนี้สถานการณ์ปัจจุบันในปาเลสไตน์ก็ยังไม่สงบ เรียกว่าเป็นภาวะสงคราม ฝ่ายหนึ่งต้องการจะยึดดินแดน ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งต้องการปกป้องสิทธิของตัวเองที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม การที่พูดในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี เรื่องของปาเลสไตน์เป็นเรื่องที่มีความลึกลับ สลับซับซ้อน และผู้คนยังไม่เข้าใจในข้อเท็จจริง แม้แต่ตนเองก็ยังยอมรับว่ายังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกปกปิดไม่ให้รู้มาก รับรู้อย่างเดียวฝ่ายเดียวที่ต้องการจะรับรู้ ซึ่งไม่ต้องการบอกว่าฝ่ายใดผิดหรือถูก แต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับเพื่อมาตรึกตรองตัดสินใจให้ดี

ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ต้องขอบคุณหน่วยงานที่จัดเวทีนี้ขึ้น และตนจะนั่งฟังหลายท่านที่มีความรู้ในเรื่องนี้ เช่น คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็นนักข่าวอาวุโสที่ติดตามเรื่องนี้และเพิ่งเดินทางไปที่ปาเลสไตน์ คงมาให้ข้อมูลแบบต่างๆ แบบนักข่าวอิสระ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวต่อว่า เรื่องปาเลสไตน์เป็นเรื่องที่สังคมต้องศึกษาร่วมกัน โดยไม่ต้องการชี้ให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น แต่ต้องการให้สังคมได้เห็นถึงความยุติธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ทำยาก แต่ความยากนี้หากทำสำเร็จจะมีคุณค่าอย่างยิ่ง

Related Posts

Send this to a friend