WORLD

นายกฯ ‘เยอรมนี’ ปฏิเสธเปลี่ยนสกุลเงิน ซื้อก๊าซจากรัสเซีย

เบอร์ลิน – เมื่อวันพฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 โอลาฟ ชอลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ปฏิเสธประกาศของวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ที่ระบุว่ารัสเซียจะไม่รับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือยูโร และจะรับเพียงเงินสกุลรูเบิลของรัสเซีย สำหรับการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติของตนแก่ “ประเทศที่ไม่เป็นมิตร” ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐฯ

ชอลซ์ ปฏิเสธประกาศดังกล่าวระหว่างแถลงข่าวหลังการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา 7 ประเทศ หรือจี7 (G7) ในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียม โดยชี้ว่าสกุลเงินที่ใช้ชำระถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการตอบโต้ประกาศของปูตินระหว่างการประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียผ่านระบบวิดีโอเมื่อวันพุธ (23 มี.ค. 65) ที่ผ่านมา

ซอลซ์ เสริมว่าตามปกติประเทศต่างๆ จะชำระเงินด้วยสกุลเงินยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐ โดยข้อตกลงและสนธิสัญญาส่วนใหญ่เขียนไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนเกี่ยวกับสกุลเงินที่ใช้ชำระ

ทั้งนี้ ปูตินตัดสินใจใช้ชุดมาตรการเพื่อโอนการชำระเงินเป็นสกุลรูเบิล ซึ่งจะเริ่มใช้กับก๊าซธรรมชาติของรัสเซียโดยเร็วที่สุด

แถลงการณ์ร่วมจากผู้นำกลุ่มประเทศ G7 เมื่อวันพฤหัสบดี (24 มี.ค. 65) ระบุว่าประเทศ G7 จะใช้มาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียและรับรองอุปทานที่ปลอดภัย มีทางเลือก และยั่งยืนพร้อมย้ำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีอุปทานชะงักงัน

นอกจากนั้นแถลงการณ์ข้างต้นยังชี้ว่าวิกฤตยูเครนส่งผลให้ความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกเผชิญแรงกดดันมากยิ่งขึ้น

Related Posts

Send this to a friend