WORLD

องค์กรเอกชนอิสราเอล พร้อมช่วยเหยื่อสงคราม จะมอบเงินเยียวยาให้แรงงานไทยในพื้นที่เสี่ยง

องค์กรเอกชนอิสราเอล พร้อมช่วยเหยื่อสงคราม จะมอบเงินเยียวยาให้แรงงานไทยในพื้นที่เสี่ยง 3.5 กม.จากฉนวนกาซา ได้รับเงินช่วยเหลือรายละประมาณ 40,000 บาท ส่วนบาดเจ็บและเสียชีวิตจะได้รายละประมาณ 250,000 บาท

วันนี้ (21 ต.ค. 66) นายกิตต์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เปิดเผยว่าฝ่ายแรงงานฯ ได้หารือกับนาง Hila Gaier The Director of Fund for Victims of Terror ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากภัยสงคราม มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในเขตที่เกิดเหตุการสู้รบ ทั้งหมด 16 โมชาฟ/คุบุช หรือพื้นที่สหกรณ์การเกษตร แบ่งเป็นแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย

  • แรงงานที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 4,000 เชคเกล หรือประมาณ 40,000 บาท
  • แรงงานที่บาดเจ็บ/เสียชีวิต ในช่วงสงคราม จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม รายละ 25,000 เชคเกล หรือประมาณ 250,000 บาท

โดยทางองค์กร Fund for Victims of Terror จะโอนเงินเข้าบัญชีของแรงงานโดยตรง

สำหรับรายชื่อโมชาฟ/คีบุช (3.8 กิโลเมตรจากฉนวนกาซาา) ดังนี้

1.Kfar aza

2.Nir oz

3.Nahal oz

4.Beari

5.Netiv Haasara

6.Holit

7.Sufa

8.Kerem Shalom

9.Zikim

10.Kisufim

11.Miflasim

12.Prigan Shalom

13.Nir ishak

14.Nir am

15.Nirim

16.Karmia

ทั้งนี้ฝ่ายแรงงาน สถานทูตไทยฯ จะดำเนินการประสานรายชื่อกับทางองค์กร Fund for Victims of Terror เพื่อติดตามการช่วยเหลือแรงงานไทย ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมาก เพราะจากข้อมูลแรงงานไทยทำงานใกล้พื้นที่ฉนวนกาซา ประมาณ 5,000 คน จึงขอให้แรงงานติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ในการรับเงินเยียวยาเข้าบัญชีธนาคารของแต่ละคน

Related Posts

Send this to a friend