WORLD

ผู้ประท้วงชาวฮ่องกง เริ่มกลับมารวมตัวที่สนามบินอีกครั้ง

13.45 น.(เวลาฮ่องกง) ผู้ชุมนุมชาวฮ่องกง เริ่มมารวมตัวที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง ประท้วงต่อเนื่องกรณีตำรวจใช้ความรุนแรง ทั้งแก๊สน้ำนา และอาวุธปืน จนทำให้ผู้ชุมนุมตาบอด มีการทำสัญลักษณ์ ผ้าก็อตปิดแผลดวงตาหนึ่งข้าง กล่าวหาว่า ตำรวจเป็นผู้ก่อการร้าย และ ข้อความเช่น The Eye to Eye มีการเตือนนักท่องเที่ยวว่า ฮ่องกงกำลังอันตราย ขณะที่บรรยากาศภายในสนามบินฮ่องกง ยังเปิดให้บริการตามปกติ

Related Posts

Send this to a friend