WORLD

อียิปต์เตรียมย้ายที่ทำการรัฐบาลไปเมืองหลวงใหม่ธันวาคมนี้

อับเดล ฟัตตาห์ เอล-ซิซี ประธานาธิบดีอียิปต์ มอบหมายให้รัฐบาลย้ายที่ทำการไปยังเมืองหลวงแห่งใหม่

บัสซัม ราดี โฆษกประธานาธิบดีอียิปต์ ระบุว่ารัฐบาลจะเริ่มกระบวนการย้ายที่ทำการไปยังเมืองหลวงแห่งใหม่ในเดือนธันวาคมตามแผนนำร่องระยะ 6 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนเตรียมความพร้อมด้านอาคารและสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลแล้ว

ทั้งนี้ เมืองหลวงแห่งใหม่ของอียิปต์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางตะวันออกราว 50 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2015 บนพื้นที่ 714 ตารางกิโลเมตร จะรองรับประชาชน 6.5 ล้านคน โดยเริ่มจากจำนวน 5 แสนคนในระยะแรก เพื่อช่วยลดความแออัดในกรุงไคโร ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรรวมหนึ่งร้อยล้านคน

เมืองหลวงแห่งใหม่จะเป็นที่ตั้งของอาคารที่ทำการรัฐบาลส่วนใหญ่ รวมถึงสำนักงานใหญ่คณะรัฐมนตรี กระทรวง และรัฐสภา โดยรัฐบาลอียิปต์คาดว่าเมืองหลวงแห่งใหม่จะสร้างโอกาสด้านการจ้างงานราว 2 ล้านอัตรา

ที่มา / ภาพ: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend