AROUND THAILAND

พบการตัดไม้ใหญ่ ใกล้ทางขึ้นภาพเขียนสีโบราณเขายะลา

นายดำรงค์ศักดิ์ ทองดีนอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา ร้องเรียนกับสื่อมวลชนหลังจากพบว่าในพื้นที่บึงระหาร หมู่ที่ 2 บ้านยะลา ต.ยะลา มีการต้นไม้สำโรง อายุกว่า 50-70 ปี ลำต้นขนาดใหญ่ และพบรอยลากด้วยรถไถ ถูกลากออกมาห่างจากตอไม้ ราว 200 เมตร มาไว้บริเวณริมถนน เพื่อรอเคลื่อนย้าย ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ อยู่ใต้หน้าผา บริเวณทางขึ้นเขา ยาลอ ที่จะขึ้นไปดูภาพเขียนสีโบราณยุคศรีวิชัยอายุประมาณ 1,200 – 1,500 ปี ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะลาราว 1 กิโลเมตร โดยพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ กรมทรัพยากรธรณีวิทยาเคยสำรวจเขายะลา เป็นพื้นที่อนุรักษ์แหล่งน้ำ A1 และอยู่ในพื้นที่หวงห้าม เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ที่กรมศิลปากรประกาศไว้ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากร ในเนื้อที่ประมาณ 887 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา

ชาวบ้านและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นรู้สึกกังวล เนื่องจากบริเวณใกล้เคียง ยังมีต้นไม้ใหญ่อีกจำนวนมาก ซึ่งบริเวณตอไม้ที่ถูกตัด เป็นที่โล่งแจ้ง และสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล แต่กลับมีการลักลอบเข้าตัดต้นไม้ใหญ่ และยังมีการนำรถไถ ชักลากไม้ออกมา ใกล้กับฝายชะลอน้ำคอนครีต กำแพงกันดิน ที่อยู่ระหว่างพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ และหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบตัดไม้ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

Related Posts

Send this to a friend