WORLD

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในนามสมาชิกอาเซียน ในการประชุมระดับผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศสมาชิกอาเซียน ในการประชุม United Nations Climate Action Summit 2019 ณ​ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

Related Posts

Send this to a friend