WORLD

นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมเต็มคณะว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 วันนี้ (23 ก.ย.62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีการเปิดการประชุมเต็มคณะของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า high-level meeting on universal health coverage (UHC) ณ (Trusteeship CounciI Chamber) สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ

Related Posts

Send this to a friend