TRAVEL

ดอยอินทนนท์หนาวจับใจ เช้านี้เหลือ 4 องศาฯ อุทยานฯ ห้ามปั่นจักรยานลงเขา

วันนี้ (27 ธ.ค. 65) อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ลดเหลือ 4 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งครั้งที่ 7 ของหน้าหนาวปีนี้ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่แห่ท้าลมหนาว ชมความสวยงามของธรรมชาติ รับแสงแรกของวันบนดอยอินทนนท์ โดยวานนี้ ตัวเลขนักท่องเที่ยวขึ้นดอยอินทนนท์ มากกว่า 6,000 คน

นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ลงนามในประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการปั่นจักรยานภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยระบุว่า จากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ทำให้หลายจุดบนเส้นทางพื้นผิวถนนเปียก เป็นจุดอันตราย ประกอบกับเส้นทางมีความคดโค้ง ลาดชันสูง ยานพาหนะทุกประเภทเสี่ยงต่อการลื่นเสียหลัก อาจเกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้

เพื่อเป็นการป้องกันรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 4212/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 63 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงกำหนดข้อปฏิบัติ ดังนี้

1.กรณีนักท่องเที่ยวมีความประสงค์ปั่นจักรยานขึ้นท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จะต้องมียานพาหนะบริการประเภทรถยนต์ติดตามและรับ – ส่ง นักท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง

2.ห้ามมิให้ผู้ใดปั่นจักรยานลงภูเขา (Down Hill) บนถนนสาย ทล.1009 จอมทอง-ดอยอินทนนท์, ถนนสาย ทล.1192 ดอยอินทนนท์ – แม่แจ่ม และ ชม.4016 ขุนกลาง – ขุนวาง ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พีช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 เรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติ

Related Posts

Send this to a friend