Travel

เกาหลีใต้ไฟเขียว ให้พลเมือง 112 ประเทศรวมไทย ใช้ระบบ K-ETA เข้าเกาะเซจู เริ่ม 1 ก.ย.นี้

กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ ประกาศว่า เกาะเชจูจะเริ่มใช้ระบบ K-ETA ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป โดยพลเมืองจาก 112 ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า รวมถึงประเทศไทย ต้องเข้าระบบ K-ETA ก่อนเดินทางเข้าเกาหลีใต้ หลังจากเกาหลีใต้ประกาศใช้ระบบดังกล่าว มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 แต่ไม่รวมถึงที่เกาะเชจู

กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ ยังระบุว่า ระหว่างวันที่ 2-22 สิงหาคม 2565 มีคนไทย 855 คน จาก 1,504 คน ถูกปฏิเสธเข้าประเทศ และถูกส่งตัวกลับ หลังจากเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินตรงของสายการบินเชจู แอร์ไลน์ มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชจู

สำหรับ K-ETA หรือ Korea Electronic Travel Authorization คือระบบออนไลน์ที่จัดทำขึ้น เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมายังเกาหลีใต้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า มีรายงานว่า ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการโดนปฏิเสธของนักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากปัญหาข้อมูลด้านวัคซีน และข้อจำกัดด้านปริมาณการเปิดรับคนเข้าประเทศ รวมถึงปัญหาการลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย

ระบบลงทะเบียน K-ETA เปิดให้สมัครตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2564 เป็นการเปิดฟรีวีซ่าให้พลเมืองจาก 112 ประเทศ เข้าไปเที่ยวได้จริง 100% โดยสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ www.k-eta.go.kr หรือแอปพลิเคชัน K-ETA ทั้งระบบ iOS และ Android หากได้รับการอนุญาตจาก K-ETA จะสามารถจองตั๋วเครื่องบิน และเดินทางเข้าเกาหลีได้โดยไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว จะต้องยื่นขออนุมัติ K-ETA ใหม่

Related Posts

Send this to a friend