TRAVEL

อบต.แม่สามแลบ เปิดการท่องเที่ยวสาละวิน-กลอเซโล

หวังดึงนักท่องเที่ยวสนใจความสำคัญของลุ่มน้ำสาละวิน รักษาระบบนิเวศ การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่จุดชมวิวม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ ทะเลหมอกสองแผ่นดินกลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้จัดพิธีเปิดการท่องเที่ยวลุ่มน้ำสาละวินและทะเลหมอก พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับการดำเนินงานบนพื้นที่สูงมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน

นายเชษฐากล่าวว่า ที่นี่มีให้เลือกในการชมหมอกและแม่น้ำสาละวิน การที่เราพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ซึ่งเป็นกระแสหลักของโลก ดังนั้นการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับ อบต.แม่สามแลบในการพัฒนา ทำให้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของประชาชนในพื้นที่ที่ได้อยู่อย่างมีความสุข ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศได้รับรู้และอยากมาดังนั้นต้องรักษาให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

นายเชษฐาให้สัมภาษณ์ว่า พื้นที่บริเวณนี้มีทั้งป่าไม้ แม่น้ำและกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมทั้งอากาศหนาวเย็น ทางจังหวัดได้ส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่รักการผจญภัย และพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าเขาสูงดังนั้นควรที่จะศึกษาข้อมูลมาก่อน ที่สำคัญคือต้องเคารพกติกาและเคารพชุมชนด้วย

ทั้งนี้ อบต.แม่สามแลบ ได้เชิญนักข่าวและช่างภาพจากส่วนกลางกว่า 10 คน ร่วมสำรวจการท่องเที่ยวในลุ่มน้ำสาละวินตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม โดยได้เชิญนักวิชาการ เช่น ดร.รัศมี ชูทรงเดช นักโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านมาบอกเล่าเรื่องราว โดยเริ่มล่องเรือตามลำน้ำสาละวินจากหมู่บ้านแม่สามแลบมาจนถึงหมู่บ้านสบเมย ซึ่งตลอดเส้นทางอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ หาดทรายและหินผาที่สวยงาม

นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายก อบต.แม่สามแลบ กล่าวว่า ทั้งหมู่บ้านแม่สามแลบและหมู่บ้านสบเมยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่โดยประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงเช่นเดียวกับชาวบ้านตลอดแม่น้ำสาละวินที่ไหลผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ต่างมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผูกพันอยู่กับแม่น้ำและป่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทะเลหมอกกลอเซโลได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ แต่ในลุ่มน้ำสาละวินไม่ได้มีเพียงทะเลหมอกกลอเซโลเท่านั้น ตลอดเส้นทางถนนจากหมู่บ้านแม่สามแลบไปจนถึงหมู่บ้านสบเมยยังมีม่อนเขาต่างๆ อีกหลายแห่งที่มีทะเลหมอกสวยงาม ที่สำคัญคือในพื้นที่นี้ยังมีแม่น้ำสาละวินที่งดงาม

“ที่ผ่านมาข่าวของสาละวินมักถูกโยงเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรง แต่จริงๆ แล้วแม่น้ำสาละวินยังมีมุมอื่นๆ ที่สวยงามมากมาย ทั้งวิถีชีวิตผู้คนสองฝั่งที่เชื่อมโยงเป็นพี่น้องกัน ป่าไม้และธรรมชาติสองฟากฝั่งที่ยังบริสุทธิ์ มีปลาหลากหลายที่รสชาติเยี่ยม เราอยากให้นักท่องเที่ยวได้เห็นและรับรู้ถึงความงดวามของภูมินิเวศ ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ เราไม่อยากให้นักท่องเที่ยวแค่มีเช็คอินในวันเดียวแล้วก็กลับ แต่เรามีทางเลือกให้ด้วยนายก อบต.แม่สามแลบ กล่าว

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า ในพื้นที่ ต.แม่สามแลบ อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง ที่ร่วมกับ 30 กรม 7 กระทรวง ใช้หลักการโครงการหลวงในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมรายได้ จึงน่าจะช่วยส่งเสริมกันทั้งในแง่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงคาดหวังว่าการท่องเที่ยวที่จะเป็นรายได้เสริมภาคการเกษตร ซึ่งช่วงที่ไม่ได้ทำการการเกษตรและจะส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่สามารถนำผลผลิตมาขายได้ เช่น อะโวคาโด้ ฟักทองจิ๋ว การเลี้ยงผึเง เสาวรส ชา กาแฟที่แปรรูปจากผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่สามารถนำมาขายได้ ภายใต้ระบบสหกรณ์และที่สำคัญอยากให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เจตนามาที่นี่กรักษาระบบนิเวศเพื่อให้ทรัพยากรยังสมบูรณ์ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

ดร.รัศมี กล่าวว่าลุ่มน้ำสาละวินไม่ได้มีแค่ป่าเขา แต่ยังมีความน่าสนใจด้านแหล่งโบราณคดี เช่น ถ้ำผีแมนที่มีอายุมากกว่า 2 พันปี บริเวณพรมแดนแห่งนี้มีชุมชนอยู่อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน ในอดีตมีผู้คนเชื่อในเรื่องของความตายและนำโลงไปซ่อนไว้ในถ้ำตามความเชื่อ ดินแดนแถบนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เฉพาะของตัวเอง ถ้ามีการสำรวจเชื่อว่าในลุ่มน้ำสาละวินน่าจะค้นพบแหล่งโบราณเพิ่มขึ้นอีก

“ในนอดีตแม่น้ำสาละวินเคยเป็นเส้นทางค้าไม้ระดับโลก การจะพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น จะสร้างเขื่อน หรือผันน้ำ ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะทำให้เราเข้าใจตัวเอง เราต้องมองธรรมชาติและวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย” ดร.รัศมี กล่าว

สำหรับการท่องเที่ยวทะเลหมอกสองแผ่นดิน หรือที่รู้จักกันว่า ทะเลหมอกลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จะมีหลายหมู่บ้านตามแนวเขา นักท่องเที่ยวสามารถไปเช่าที่กางเต้นท์ จุดละเพียง 100 บาท ตามม่อนต่างๆ ถึง 21 ม่อน โดยสามารถนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ไปได้ แต่ทาง อบต.แนะนำว่า ควรขับไปตอนกลางวัน และขอคำแนะนำจาก อบต.ก่อนจะดี เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยเนื่องจากถนนไม่ดี และมีรถประสปอุบัติเหตุ หรือสามารถติดต่อรถของชาวบ้านได้ ส่วนอีกทางเลือกหนึ่งคือการล่องเรือผ่านแม่น้ำสาละวิน สามารถลงเรือได้ที่ท่าเรือบ้านแม่สามแลบ ไปขึ้นฝั่งที่บ้านสบเมย แล้วขึ้นรถยนต์หรือรถจักรยายนต์ไปเพียงไม่ถึง30 นาทีก็จะไปถึงจุดชมวิวทะเลหมอกสองแผ่นดินแล้ว

ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
053-615975

Related Posts

Send this to a friend