TRAVEL

การรถไฟฯ เตรียมนำรถจักร ‘อุลตร้าแมน’ ให้บริการสายใต้ กันยายนนี้

การรถไฟฯ เตรียมนำรถจักร ‘อุลตร้าแมน’ ให้บริการสายใต้ กันยายนนี้ ช่วยเดินรถตรงเวลา-รองรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า ได้มากขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีปรากฏข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เกี่ยวกับขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง–กรุงเทพ ออกจากสถานีบางสะพานใหญ่ล่าช้ากว่ากำหนดหลายชั่วโมง ว่า ในวันดังกล่าวได้เกิดเหตุหัวรถจักรชำรุด ที่สถานีชุมทางทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และต่อมา หัวรถจักรดังกล่าวได้ชำรุดอีกครั้งระหว่างสถานีห้วยสัก–บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินแก้ไขเปลี่ยนหัวรถจักรที่ชำรุด ประกอบกับเส้นทางรถไฟดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ทำให้ขบวนจะต้องเบาทาง ลดความเร็วจาก 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เหลือ 30-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่งผลให้ขบวนรถมีความล่าช้าออกไป

การรถไฟฯ ได้หารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการให้บริการเดินรถเส้นทางสายใต้ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ฝ่ายการช่างโยธา และฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง จะเข้าไปปรับปรุงป้ายเบาทางให้สอดคล้องกับเส้นทางแต่ละช่วง เพื่อให้การเดินขบวนรถทำความเร็วได้มากกว่าเดิม คาดว่าจะเพิ่มความเร็วได้จาก 30-50 กม.ต่อชั่วโมง เป็น 70 กม.ต่อชั่วโมง ภายในสิ้นเดือนนี้

นอกจากนี้ การรถไฟฯยัง มีแผนที่จะนำหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electric Locomotive) “อุลตร้าแมน” ที่ทำความเร็วสูงถึง 120 กม.ต่อชั่วโมง เข้ามาใช้ทดแทนรถจักรเดิม ที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบตามขั้นตอนการตรวจรับ คาดว่าจะนำออกมาใช้งานเพื่อทดแทนรถจักรรุ่นเก่าได้ ประมาณเดือนกันยายนนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินขบวนรถให้ตรงตามเวลามากยิ่งขึ้น รองรับปริมาณผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงการขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่ที่จะเปิดใช้ในอนาคต

Related Posts

Send this to a friend