TRAVEL

ตำรวจท่องเที่ยว-การรถไฟ-ททท. จัดกิจกรรมเดินทางด้วยรถไฟ

วันนี้ (9 เม.ย. 65) พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 สืบสานประเพณีไทย ท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) อีกทั้งการจัดกิจกรรมเดินทางด้วยรถไฟ ท่องเที่ยวปลอดภัย ใช้ชีวิตแบบ Next Normal เส้นทางกรุงเทพ ฯ – พระนครศรีอยุธยา – กรุงเทพฯ โดยมีพล.ต.ต.ศุภเชษฐ์ โชคชัย,พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญาพล.ต.ต.ชัยวัฒน์ อรัญวัฒน์,พล.ต.ต.สมบัติ หวังดีรอง ผบช.ทท.,พล.ต.ต.ธวัช ปิ่นประยงค์ ผบก.ทท.1 พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.1 บก.ทท.1. ตลอดจนกรมอนามัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย ข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วม

พล.ต.ท.สุคุณ กล่าวว่า ตำรวจท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการตาม “มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์” ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้จัดทำแผนและมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในห้วงวันที่ 8-17 เม.ย.65 ในการรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมนี้ขอประชาสัมพันธ์ “โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0) ระหว่างวันที่ 8-17 เม.ย.65

กำหนดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ การลงทะเบียน ผ่าน Application “OBS” หรือยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน นอกจากนี้ยังมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเข้มในการออกตรวจของสายตรวจตำรวจท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ การระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการจัดกำลังในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน หรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายในการให้บริการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยได้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจ การจัดตั้งให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งสายด่วน 1155 และแอพพลิเคชั่น Tourist Police i lert u เพื่อรองรับ การให้บริการในการรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น ได้ทั้งระบบ Android และ IOS จะมีเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 ภาษา (อังกฤษ รัสเซีย จีน เกาหลี และ ญี่ปุ่น) พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.

นอกจากนี้ หากต้องการติดต่อกับตำรวจท่องเที่ยวโดยตรง ก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ สถานีตำรวจท่องเที่ยวทั้ง 32 สถานี และจุดบริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลักจำนวน 170 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งคอยอำนวยความสะดวก ให้บริการ เพื่อรองรับและให้บริการจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ยังมีสื่อโซเซียลของ ตำรวจท่องเที่ยว ที่ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ใช้เป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร ข้อเตือนภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนะนำสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและเปิดตัวใหม่ ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

Related Posts

Send this to a friend