POLITICS

ครม.อนุมัติ 30 ธ.ค. เป็นวันหยุดเพิ่มเติม รวมปีใหม่หยุดยาว 5 วัน

ครม.อนุมัติ 30 ธ.ค. เป็นวันหยุดเพิ่มเติม รวมปีใหม่หยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563

ครม.อนุมัติให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 62 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม รวมเป็นวันหยุดยาว 5 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่หากหน่วยงานใดต้องบริการประชาชน มีภารกิจความจำเป็น ยกเลิกแล้วเกิดความเสียหาย ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

Related Posts