POLITICS

นายกฯ ยินดีที่ภาคเอกชนไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC CEO Summit 2022 ปลายปีนี้

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ ยินดีที่ภาคเอกชนไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC CEO Summit 2022 ปลายปีนี้ ตอกย้ำบทบาทภาคเอกชนในฐานะกลไกสำคัญขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของภูมิภาค

วันนี้ (14 ก.ค. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณที่ภาคเอกชนไทยมีความตื่นตัว และประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC CEO Summit 2022 ปลายปีนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการแสดงบทบาทในฐานะกลไกขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของภูมิภาค และแสดงศักยภาพของภาคธุรกิจไทยสู่เวทีโลก
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประเทศไทยได้ประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ทรูไอคอนสยาม ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม ภายใต้แนวคิด “Embrace Engage Enable” ซึ่งมุ่งหวังการฟื้นฟูความร่วมมือของเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนในภูมิภาค รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนการแบ่งปันนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตร่วมกัน โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ จะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำทางธุรกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแบบพบปะกันครั้งแรกในรอบ 3 ปี หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ที่ผ่านมาต้องจัดประชุมฯ แบบผ่านออนไลน์
 
จากข้อมูลของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประเทศไทยพบว่า ภาคเอกชนเป็นกลไกหลักในการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งภาคการส่งออก ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ต่างมีความเข้มแข็ง รวมทั้งจุดแข็งสำคัญคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทางการเงิน (Tourism and financial services industries) ตลอดจนจุดเด่นทางด้านอาหาร ซึ่งทำให้สามารถผลักดันไปสู่การเป็นผู้นำด้านความมั่นคงของอาหารในเวทีโลก

ทั้งนี้ การประชุมฯ จะมีบุคคลสำคัญจากภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคหลายคนจะร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การประชุมฯ ครั้งนี้ ยังช่วยสร้างความมั่นใจของภาคเอกชน ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของภูมิภาคและของโลกอีกด้วย
 
“นายกรัฐมนตรียินดี และชื่นชมภาคเอกชนไทยที่มีความพร้อมความตื่นตัวในการเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 ซึ่งจะเป็นการพบปะของ CEO และผู้บริหารระดับสูงในแต่ละภาคธุรกิจที่จะเดินทางมาไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายระดับภูมิภาค โดยนอกจากจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้นำธุรกิจ ผู้นำทางความคิด และผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่มาร่วมกล่าวปาฐกถาในวันงานแล้ว การประชุมฯ ยังจะเป็นเวทีสำหรับการค้า และการลงทุนไทยที่สำคัญในการสร้างผลประโยชน์ให้ภาคธุรกิจของประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาค จึงขอเชิญชวนภาคเอกชนไทยและคนไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการจัดการประชุมจะสำเร็จลุล่วงเพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคเอกชนไทย” นายธนกรฯ กล่าว 

Related Posts

Send this to a friend