POLITICS

‘พล.อ.ประยุทธ์’ เปิดตัวทีมเศรษฐกิจรวมไทยสร้างชาติ

‘พล.อ.ประยุทธ์’ เปิดตัวทีมเศรษฐกิจรวมไทยสร้างชาติ เดินหน้าพัฒนาบ้านเมืองให้สดใสมีอนาคต ขอประชาชนไว้ใจ อย่าระแวงตนเอง

วันนี้ (23 มี.ค.66) เวลา 13.30 น.พรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดตัว 8 ขุนพลทีมเศรษฐกิจ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ ร่วมสวมเสื้อพรรคให้ทีมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

1.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

2.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทยในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

4.นายจักร บุญหลง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) อดีตเอกอัครราชฑูตหลายประเทศ

5.นายชวิน อรรถกระวีสุนทร กรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

6.นายวิท วรรณไกรโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.นายวินท์ สุธีรชัย สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ และอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

8.นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า แสดงความยินดีกับทุกคนที่ร่วมกันทำให้ประเทศเดินหน้า มีทั้งคนรุ่นเก่าแก่ รุ่นกลาง และรุ่นเด็ก ประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ประเทศไทยไม่ใช่สถานประกอบการธุรกิจ ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนของประเทศ สิ่งที่ทำต่อไปคือทำให้ทุกคนมีความสุขมีความพึงพอใจ

ทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติหลายคนมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ทุกท่านได้ทำงานร่วมกับตนเองมาในรัฐบาลที่ผ่านมา ยืนยันว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นพรรคที่ต้องการทำให้ประเทศชาติดีที่สุด โดยคำนึงว่าช่วงก่อนที่ตนเองจะเข้ามาประเทศชาติเกิดอะไรบ้าง ขอให้ทบทวนดูอย่าให้มันเกิดขึ้นอีก 8 ปีที่ผ่านมาพยายามแก้ปัญหาดูแลประชาชน เราต้องทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าและไม่ทอดทิ้งทั้งคนระดับบน ระดับกลาง และระดับล่าง

“สำคัญคือการร่วมมือร่วมใจของคนทุกคน ผมไม่สามารถทำคนเดียวได้ ประเทศชาติไม่มีพระเอกมีแต่คณะพระเอก ทุกคนเป็นตัวเอก ผมมีหน้าที่ในการบริหารตัวเอกเหล่านี้ ซึ่งผมมีประสบการณ์มากพอสมควร”

พลเอกประยุทธ์ ขอความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ขออย่าระแวงตนเอง ประเทศไทยมี 77 จังหวัด แต่ละพื้นที่มีความต่างกันจึงต้องศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ทำให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลจากภาครัฐมากที่สุด วันนี้ประเทศไทยอยู่ตรงนี้ได้ เพราะสิ่งที่เราทำมา ทั้งการเงิน การคลัง การต่างประเทศ การเจริญสัมพันธไมตรีกับทุกประเทศ ที่ต่างประเทศให้การยอมรับไม่อยากให้มองปัญหารายบุคคล แต่ต้องมองในภาพรวม

พลเอกประยุทธ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เราก้าวมาค่อนทางผ่านยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองให้ดีที่สุด พัฒนาบ้านเมืองให้สดใสกว้างไกลมีอนาคต อย่าลืมว่า 8 ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น ขออย่างเดียวคือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หากไม่สงบก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ สำคัญคือต้องเคารพซึ่งกันและกัน คำว่า “ประชาธิปไตย” มีขีดจำกัดอยู่ ไม่ต้องรักตนเองขอให้รักประเทศชาติก็พอ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ต้องยืนยงคู่ประเทศไทยชั่วกาลนาน

ทีมเศรษฐกิจ พรรครวมไทยสร้างชาติ

Related Posts

Send this to a friend